Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 
 Az oldal frissités alatt áll.

 

 

  Magyar legyen hited és lészen Országod!
www.youtube.com/watch
 

 
 

onzetlen-hazaszeretet.jpg


  
 

 

 

Fényvárok részletes összefoglalója megtalálható:
meszli.uw.hu/fenyor/fenyor0.html 

Fényvárosok listája:
meszli.uw.hu/fenyor/fvlist.html

babba-maria.jpg

 


"Jóságnak fénye ragyogjon át,
Minden magyar ház ablakán
Legyen szívünkben szeretet és béke,
Ez töltse be otthonunk s Hazánk."


Fényvárosok a
Kárpát-medencében
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

hiszek-egy.jpg

 

Kép forrása:
prohungaria.ning.com/main/authorization/signIn
 

 

 

Kedves Magyar Testvéreim!Sokan tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy jelenleg a FÖLD és az emberiség életében milyen hatalmas változások történnek, melynek hatására, a tudatosodás szintjei szerint egyre inkább szétválunk és eltávolódunk egymástól.
Sajnos még sokan vannak azok az emberek, akik az anyag vonzásából látnak bizonyos helyzeteket, de egyre többen vagyunk azok, akik egy magasabb tudatossággal rendelkezünk, és a lélek emelkedettsége által, mélyebb összefüggésében látjuk meg a világ történéseit. Ezáltal sokan felemelkedtünk már arra a síkra, hogy Fénnyel teremtünk. Ez a teremtés, Isten által utakat nyit meg bennünk.
A Fény általi teremtés a mi dolgunk, amely megemeli egész Kárpát-medence rezgését.
A Fény sugárzása, tudatos teremtés és cselekedetek által teremtsünk Új Hazát, melyben a szeretet és a Lélek gyógyítása kapja a főszerepet.
Nagyboldogasszony kérése, hogy Magyarország a Fény Országává váljon.De ahhoz, hogy Magyarország a Fény Országává váljon, először Fényvárosokat kell megalapítanunk.
  

 

   A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét.
A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.
 
  

2012world.wordpress.com/2007/08/25/mi-tortenik-itt-a-foldon-2013-ig/  

 

  Fényvárosok kialakítása MAGának a változásnak az útja.
Nagyboldogasszony, Fényvárosoknak nevezi azokat a városokat, falvakat, településeket,- melyek az Új Tudatosság szintjéről teremtve hoznak létre olyan szerveződést, közösséget, amely a NÉP érdekeit helyezi előtérbe.
Magyarország ősi kódexeiben már szerepeltek a Fényvárosok, amelyek a Magyar Nemességet jelölték.
Ez egy olyan közösség, amely a NÉP jólétéért felel.
Nagyboldogasszony kérése, hogy a Fényhozók, a Fényküldöttek alkossanak EGYSÉGET, és kezdjék el sajátos tervük kidolgozását városszerte.
Fényvárosoknak nevezi azokat városokat, (falvakat, településeket) amely az Új Tudatosság szintjéről teremtve létrehoznak egy olyan szerveződést, KÖZÖSSÉGET, ami a NÉP érdekeit helyezi előtérbe.
Olyan KÖZÖSSÉGEK létrehozására gondol, amelyek városszerte összekapcsolódnak és behálózzák az egész Országot.
A KÖZÖSSÉG feladata nemcsak egy feladatkörre szorítkozik, hanem többféle programot ölel magába, a Szellemi és egyben Fizikai szintű megvalósítást.
Nemzeti Kincseink megőrzését az első helyen jelöli.
Ezek a KINCSEK igen széles körűnek mondhatóak, amelyben benne foglaltatik a szellemi munka eredményeként a Magyar Szent Korona szellemi szintű védelme és őrzése. Kegyhelyek, várak, történelmi színhelyek, dimenzió kapuk szellemi szintű tisztán tartásán és őrzésén kívül a fizikai szintű tisztán tartás, és lehetőség szerinti állag megőrzés.
Segítségnyújtás város és megyeszerte a rászorulóknak.
Gyermekek, Családok megsegítése. Amely nem csak kizárólag az anyagi, pénzügyi támogatásra szorítkozik, hanem a cselekvő emberek jó szándékára is támaszkodik.
Különböző hagyományőrző, népművelő és népművészeti értékeket visszaállító KÖZÖSSÉGEK magalakulására ösztönöz.
Kéri ezenkívül, hogy Gyermekeinknek lehetőség szerint olyan játszóköröket és játszóházakat alakítsunk ki, amely mindenek felett a magyar mondókákat, népmeséket állítja vissza a köztudatba.
Közös programok, amelyek felelevenítik a magyar hagyományokat.
Gondol itt a nők és a férfiak érdeklődési körének megfelelő programok megszervezésére.
Szeretné, ha újra olyan KÖZÖSSÉGEK jönnének létre, akik ha baj van, a saját szellemi és fizikai erejükre támaszkodva önzetlenül segítenék meg egymást.
Kölcsönös együttműködések jönnének létre ezáltal, így erősödne a NEMZET SZELLEM, és ezenkívül az emberek is elfogadóbbak, befogadóbbak lennének egymás irányában.
A Fényvárosoknak a létrehozását és feladatkörét mindig az alapító jelöli ki.
Az Ő feladata egy működőképes, nemzeti szintű, érdeklődést és példát mutató irány megjelölése és valóra valóra.

Kérem Önöket, hogy váltsuk valóra összefogással ezt a feladatot!
 
 
 

 

Kérem ha hívást érez szívében a Fényvárosok megalapításához Kárpát- medencében, csatlakozzon hozzánk.
Szeretettel várjuk hozzászólását, véleményét, és a legfontosabbat, a tenniakarását e nemes feladat érdekében
.
A hozzászólás rovatban lehetősége nyílik, hogy közölje szándékát és elérhetőségét. Köszönettel és áldással, a Fény útját követve!
Kérem olvassa el Dr. Halász József Gondoskodó Magyarország,
a Szent Korona értékrend programját és hallgassa meg üzeneteit a videón, hogy jobban érthetővé váljon miben foglaltatik a Fényvárosok megalapítása.

Merjünk nagyot álmodni, merjük visszahozni Magyar Honba Aranyos Szegeletet!
Kérem Önöket, mindenki gondolkodjon el rajta, hogy mit tud hozzáadni a feladathoz, miben érzi magát jónak, amellyel hozzá tud járulni ahhoz, hogy megteremtődjenek a Fényvárosok, és Magyarország a Fény Országává váljon.
Megköszönöm Önöknek ha javaslatokkal, tervekkel, hozzászólással közelebb visznek a megvalósításhoz.

Isten áldja Önöket, Isten áldja Magyarországot!
Írta: Feketéné Lendvai Katalin

 

 

FELHÍVÁS! Egy szebb jövőért, mely Fénybe emeli Országunk!
(kattintással elérhető az írásom)


 
 
 
A fény országa azt jelenti, hogy egy Istennek (aki maga a Fény) tetsző országot hozunk létre, aminek a lényege: szeretik, és önzetlenül segítik egymást az emberek, nem csapják be egymást, azaz az igaz-mondás a követendő út. Alulról építkező társadalomról van szó, ahol az emberek véleménye a fontos, és azt összehangolva, helyi szintről járási szintre víve, hozzák meg a határozatokat a különböző területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdaság stb.), majd ezek összehangolásával jön létre országos szinten a törvényhozás, ill. az állami rend megalkotása. Ápoljuk a régi hagyományainkat, óvjuk az értékeinket, a gyerekeinkkel megismertetjük a népmeséinket stb.
 
 Erről szól a Szent Korona Értékrend koncepciója is, ahol igen fontos szempont, hogy az ország összes tulajdona kizárólag magyar kézben legyen.
  található:
 
Itt is betekintést nyerhetsz a videóba:

 

 

1194792203.gif


Fényvárosok 
Kárpát-medencében

 

 

 

 

boldogasszony-anyank.jpg

 

Ébredj Magyar Népem!
 

 

www.fenyvarosokkarpatmedenceben.eoldal.hu/cikkek/nagyboldogasszonyunk-uzenetei/ebredj-magyar-nepem-.html
 

 

 

 

 

 

Honlap indítása:
2011.11.11.

 

  

 

szent-korona-egben.jpg

 
 Pósa Lajos: Magyar vagyok       

 

 

Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem. 
Magyar nótát dalolt a dajka felettem. 
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám! 

Lerajzolta képed szívem közepébe, 
Beírta nevedet a lelkem mélyébe, 
Áldja meg az Isten a keze vonását! 
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját! 

Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábít innen idegen országba, 
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni! 
Szép Magyarországot nem pótolja semmi! 

Magyarnak születtem, magyar is maradok, 
A hazáért élek, ha kell, meg is halok! 
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette, 
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!