Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Fényvallást követve

 krisztustudat.gportal.hu

jezus-irgalmas-arca.jpgKedves Olvasók!

Kérem engedjék meg, hogy Jézus Urunk üzenetei előtt a saját rövid gondolatmenetemet adjam át Önöknek.
Amikor a Fényről beszélünk, akkor Istenről beszélünk, mert Isten Maga a Fény. E Fény nélkül nem élnénk, nem ébredne szívünkben szeretet. Nagyon fontos a mostani időszakban, hogy megőrizzük a Fényünket. Pozitív gondolatokkal, megerősítésekkel, Istenbe vetett hittel és bizodalommal tartsuk meg Fényünket, és sugározzuk szét a világba.
Adjunk belőle mindenkinek, de ne csak annak akit szeretünk.
A legnagyobb szüksége annak van a Fényre, akinek a szíve, a lelke elsötétült és ezért nem látja meg a Fényt sem magában, se másban. Ha egy ilyen embertől elfordulunk, még nagyobb sötétséget ébresztünk benne, mert elvettük tőle azt a lehetőséget, hogy meglássa magában a Fényt, és megtalálja azt az utat ami a Fényre vezeti őt.
Ha szívünket, lelkünket, tudatunkat egy magasabb síkra emeljük, akkor már az Krisztusi Szeretet áramlik át rajtunk, és tükröződik a világba.
A SZERETET a legmagasabb Isteni Minőség,- ereje által korlátokat tud ledönteni, s szíveket tud megvilágosítani és felemelni Isten Országába. Árasszuk hát a Fényt szét a
Kárpát -Hazában, a Fényvallást követve.
Áldás!

 
Feketéné Lendvai KatalinAVATARA előadása a Turáni átokról 1. (20')

AVATARA előadása a Turáni átokról 2. (20')


AVATARA előadása Mária Magdalénáról 1 (58')
Az ÚJ VILÁGREND vallását ÉN állítom fel KRISZTUS

 

A pusztába kiáltott szavam hatása most érik be Nemzetetekben.
Mélyebb felismerésre, gondolkodásra késztetve benneteket.
ŐSEINK, VÉREINK Szelleme tisztulni kíván és áthelyezni magát a jelenbe. Új szakasz kezdődik az életetekbe, amely Új Világrendhez vezet.

Az ÚJ VILÁG RENDJE már csak az IGAZSÁGRA épülhet!
Többször említettem, hogy múltatok, Őseitek krónikája tisztulni kíván.
S a tisztulás, az igazság által hozza el a SZABADSÁGOT néktek.
Az elmúlt napokban erős kegyelmi energiák érkeztek teretekbe.
A Kegyelem Erői megnyitják a szíveteket és megtisztítják a lelketeket.Lelked legmélyebb rétegeibe hatolnak be, ahol elérkeznek a KRISZTUSI- MAGHOZ. A KRISZTUSI MAG a KRISTÁLY- TUDATOSSÁGOT hordozza magában. Itt, ebben a MAGban megtalálsz mindent, Lelked Fénye tisztán és érintetlenül lobog. Ebben a Szent Tűzben, ebben a Szent Lángban, lobogásban, EGGYÉ válsz Velem, KI az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT képviselem. Kérlek hát benneteket, merüljetek el MAGOTOKBA, keltsétek életre a szívetekben lévő Lángot és EGYESÜLJETEK Velem!
Most nem kell mást tennetek, csak a szívetekben lévő Istenire figyelnetek!
Mérlegeljetek,- Kit és hogyan fogadtok el, de szívetekben az EGYSÉGRE törekedjetek!
A régi és a mostani REND vallása megtisztul, összeforr, és létrehozz egy Új Világrendet,- amelyben IGÉIM, pusztába kiáltott SZAVAIM igaz valóságot nyernek.
Az ÚJ VILÁGREND vallását ÉN állítom fel KRISZTUS, amelyben az ÖRÖK EGYSÉGET, az IGAZSÁGOT hirdetem.
A régi kinyilatkoztatások megtisztulva lépnek át a jelenbe, hirdetve a BÉKÉT, a megbékélést, az IGAZ TANOK terjesztését.
Az ocsú a búzától most jobban szétválik mint valaha,- ezért megmérlek bennetek, beragyoglak az IGAZSÁG Fényével, s innentől fogva te döntőd el mely lészen részed, s mit képviselsz.
ISTENI IGAZSÁGOM felhangzik a VILÁGBAN, az IGAZAK Követőimé válnak.
Az ocsú már nem keveredik a búzával, egyre inkább szétválik.
FÉNYEM és ISTENI IGAZSÁGOM által tudod meglátni hol a helyed a Világban. ÉN benned élek s együtt lépek veled, a szívedben mindig megtalálsz Engem.
Egy út van, a BÉKE és a SZERETET útja!Isten áldjon bennetek! 

Belső HANG által lejegyeztem, 2011. Újkenyér Napjának 21.-ik napján.
ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

 

 

Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége
TANOK, melyek az ÉN IGAZSÁGOMBÓL erednek.

 

Az Új EGYHÁZ Szellemisége egy olyan REND, amely maga alá foglalja az összes rendet. Mindenekfelett áll, mert az ÉN SZERETETVALLÁSOMAT hirdeti, azt a vallást, amelyet EREDENDŐEN hoztam el számotokra, és torzításmentesen adtam át néktek.
Az ÚJ EGYHÁZAM  Szellemiségének tagja bárki lehet, aki szívét megnyitja NEKEM, s ENGEM követ, az ÉN HITEM szerint él, KRISZTUS VALLÁSÁT és ORSZÁGÁT hirdeti. 
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége egy olyan REND, amelyben minden tisztaszívű gyermekem lehetőséget kap arra, hogy az ÉN IGÉIM szerinti életet éljen, az IGAZSÁGOT állítsa az első helyre,- ezáltal a hamis tanoknak ellent mondjon.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségének az IGAZSÁG az alapja.
Ezt az értékrendet állítja az első helyre, ezáltal a téves, a dogmatikus irányzatok a helyükre kerülnek, mert egy olyan IGAZ RENDET állítok fel, amelyben tisztaszívű szolgáim nagyobb teret kapnak IGÉIM hirdetésében.
Ezek a tanok minden körülmények között az IGAZ TANOKAT képviselik, az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT.
Néha olybá tűnhet, hogy az „igaz tanításoknak” teljességgel ellent mond, de ez abból adódik, hogy a helyes értelmezés által, az adott helyére kerülnek bizonyos értékrendek,- és ezáltal a magyarázatok, a tanítások más értelmet nyernek.
Sokan lesznek akik ellene szegülnek, mindezt bizonyos pozíció megtartása érdekében teszik.
Az ÚJ VILÁG eljövetelével a rendek szétválnak és mindenki mást képvisel. 
Az ÚJ EGYHÁZAT nem templomokban találod meg, hanem szíved rezdülésében, igazságában. Lehetőséget ad arra, hogy az IGAZ TANOKAT képviseld, és aszerinti életet élj.
Az ÚJ EGYHÁZ vallása lassan kezd elterjedni, és ennek egyetlen oka, hogy azok az embereim, akik az IGAZ TANOKAT képviselik, nehezen találnak egymásra.
Még előttük is kibontakozásra vár IGAZ TÖRTÉNETEM, az, AKI valójában ÉN VAGYOK.
Az ÚJ VILÁG, ÚJ RENDET szül azok számára akik ENGEM követnek, az ÉN RENDEM szerinti életet élnek. Mindennek alaptétele a tisztaszív, a becsület értéke, és az IGAZSÁG. Ezek a tulajdonságok kell, hogy jellemezzék RENDEMET amely BELŐLEM fakadó, BELŐLEM származó.
Mielőtt szívedben, lelkeddel egyesülve belépnél ebbe a RENDBE,- jól gondold át, hogy mered-e vállalni, mered-e továbbadni az ÉN IGAZSÁGOMAT, s ha kell kiállsz-e érte?
Hiszel-e BENNEM? 
Mered-e az ÉN RENDEM szerinti életet élni és azt fel is mered vállalni?
Tudsz-e ENGEM akkor is követni, ha annak akár az ára, hogy az emberek elmennek mellőled?
Tudsz-e feltétel nélkül bízni BENNEM még akkor is, ha nem látod mi a következő lépés, ha nem látod merre visz az utad?
Jól gondold át a dolgot és bölcsen dönts,- lásd mi az, amit lelked elbír és mi az, aminek ellent mond. Senki nem erőlteti rád az akaratát, szabad választásod alapján döntheted el, hogy követed-e az ÉN MEGÚJULÓ RENDEMET, vagy a régi rendben maradsz és aszerinti életet élsz.
Itt nincs jó és rossz, itt IGAZ van és hamis.
A szíved döntse el, hogy milyen értékek szerint élsz, mit fogad el a tudatod, mit kívánsz megvalósítani, milyen eszméket kívánsz hirdetni. 
Nem minden ember képes az ÉN IGÉIM szerinti életet élni. 
Nem minden ember képes ENGEM követni és KRISZTUSBAN ÉLNI.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége a SZERETETVALLÁSÁRA épül és IGAZ TANOKAT közvetíti. Tagjai azok lesznek, akik szívükben hívást éreznek, hogy HOZZÁM megtérjenek, az ÉN IGAZSÁGOM szerinti életet éljenek,- ENGEM hirdessenek, és KRISZTUSBAN újjászülessenek.
Gondoljátok át a dolgot gyermekeim, hogy a Tisztaszívűek Országa mit jelent a számotokra. Gondoljátok át, milyen cselekedetekkel tértek meg ebbe a RENDBE, mert nem elég csak beszélni róla, azt meg is kell cselekednetek.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége a szívedben alakul, ott válik valóra, ott válik IGAZZÁ,- ha kéred ÉN megpecsételem, és a szívedben kiteljesedve váltom valóra azt az „álmot” amely BELŐLEM ered.
Krisztusi szeretetemnél fogva felemellek téged és minden segítséged megadok, hogy szívedben az igazság újjáéledjen.
Ámen

2009.12.02.

  

Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége mint Hitvallás
 


Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége egy olyan HITVALLÁS, amely az összes vallást egy minőség alá állítja, ez a minőség pedig,- maga KRISZTUS.
A KRISZTUSI REND képezi az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségének alapjait.
Ez a REND merőben eltér a többitől, mássága pedig abból ered, hogy az Ősiség Törvényét a jelenbe helyezve és megújítva állítja a fő rangsorba.

Az ÚJ EGYHÁZ szellemiségének alapköveit 2007. november. 09-én beiktattuk, de meghatározó lépéseket eddig még nem tettünk az ALAPREND beiktatása érdekében.
Lassan eljön az idő, hogy mindez megtörténjen, és az IGE testetöltsön.
A Fényvallás, KRISZTUST állítja az első helyre és ŐT helyezi mindenek fölé.
Ő a REND alapítója és megalkotója.
Az ÚJ EGYHÁZAT nem a templomokban kell keresni, hanem HITMINŐSÉGBEN.
Ez a HIT merőben más eltér a többitől, az eddig kialakult rendszertől.
Ebben a HITMINŐSÉGBEN, az IGAZ TANOK, elferdítések nélkül kerülnek kinyilatkoztatásra.
Az egyház eddig minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy JÉZUS IGÉI ne értelemszerűen legyenek átadva az emberek számára.
Ennek oka mindenképpen a hatalom átvétele volt.
Ha nyilvánosságra hozzák az IGAZ TANOKAT, a tiszta forrásból származó JÉZUSI TANÍTÁSOKAT, akkor az irányítás kicsúszik a kezükből és egy más közegbe helyeződik át.
KRISZTUS isteni KINYILATKOZTATÁS által felfedi nekünk az IGAZ TANOKAT, az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT, amely EGY és OSZTHATATLAN.
A kinyilatkoztatások időrendi sorrendben történnek, a mai nyelvezetnek megfelelően, az arámi nyelvről magyarra fordítva.

Mindez azért történik, hogy a hétköznapi ember számára is könnyen elérhetővé, értelmezhetővé és átláthatóvá váljon ez a tanítás.
A célja pedig, hogy az átlag ember is be tudja illeszteni az adott rendjébe, és ezáltal tudja szívébe ISTENT újra visszafogadni és ennek megfelelően élni a mindennapjait.
Az Ősvallás az EGY TEREMTŐ ISTENT képviseli.
Az ÚJ EGYHÁZ is eképpen teszi, de már ebben a RENDBEN, a női nem is visszakerül az EREDENDŐ RENDJÉBE, EREDENDŐ HELYÉRE és MINŐSÉGÉBE.
Tehát a női és a férfi minőség egyenlő arányban van jelen, kiegészítik egymást, EGYET ALKOTNAK, és simulnak bele a Teremtésbe.
Az ÚJ EGYHÁZ alaptételei rövidesen kinyilatkoztatásra kerülnek.

2009.08.25.

 

Jézus: Én az Úr szólok hozzád!
 


Újra eljövök közétek, ÚJ IGÉKET, Új Rendszereket és Törvényeket hozok magammal, amelyek még a világ számára ismeretlenek.
Egyházam, EGYHÁZ lesz! A szeretet vallása alá épül!
A régit megdöntöm, felszámolom, a hazugságot és a porhintést eltörlöm!
IGAZ híveket kívánok toborozni, akik az Új Világ felépítésében segédkeznek és tesznek!
A jövő megírt, és áldott. Áldott, mert egy ISTENI TERV szerint működik!
Új tanokat kell hirdetni, a régi vallás butít, és lázít!
Nem lázadókra és birkákra van szükségem, hanem tudatos, megmívelt emberekre, lelkekre. Akik nem számításból, hanem tiszta szívük sugallatából teszik a dolgukat és érzik a helyüket a társadalomban!
A régi tanok hamisak, az egyház gúnyt űz a példabeszédeimből, elferdíti a dolgokat! Másképpen magyarázza a történéseket, és másféle vonatkozásban fordítja le az eljövendő eseményeket!
A cél a megfélemlítés! Aki fél, az átadja a hatalmat egy nálánál magasabb erőnek.
Ők ezt akarják kihasználni és átvenni.
Küldötteken keresztül hangzik fel Hangom és IGÉIM.
Emberi szavakkal, emberi léptékkel és elérhetőséggel szólok hozzátok.
Az IGE, - Atyám Házából való! Én megnyilvánulok és köztetek járok.
Emberi testet öltök, és ez a testet öltött test RENDET tesz.
Atyám, hozzásegít Engem, - környezetem Ő míveli!
A mai világban rendetlenség, káosz uralkodik!
Ez a káosz tartós lesz, de az IGAZAK megmenekülnek és Atyám Házába térnek.
Új Rendet alapítanak, amelynek célja az ÚJ VILÁG, - Az Aranykor eljövetele.
Kevesen maradnak meg hitükben erre az időre, az IGAZAK maradnak.
A REND veszi át a szerepet.
Katonaságot szervezek,- toborzok, - ők a REND ŐREI lesznek.
Nem engedem, hogy híveimnek bántódása essék, - ők felelnek ezért.
Egységes kormányt, új szemléletet akarok a SZERETET VALLÁSA alá állítani és EGY ISTENHITET, az IGAZ ISTENHITET közvetíti az emberek számára.
Bármilyen lehetetlen és hihetetlen, de csodák vannak, és lesznek mióta világ, a VILÁG.
Az Én léptem és tetteim is a csodák közé tartoznak, bár ez kellene, hogy természetes legyen a világ számára!
Úgy élj és azt tedd a másikkal, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek!
Ezek Isten Igéi és az Ige Én Vagyok!
Vagyok, aki Vagyok, Atyám Házából való.
Vidd az Igazak hírét gyermekem, hisz ez a te feladatod!
Ámen.

2007.02.26.

 
ÚJ EGYHÁZ Szellemisége
 


A jövőben más dolgok kerülnek terítékre. A fő cél, az elfogadás lesz.
Isten beépítése a társadalomba. Elvhűvé válás,- Isten elvűvé válás!
Ez az út vezet el odáig, amikor már nem az ember játssza az Istent, hanem Isten kezébe helyezi a dolgokat. Nemcsak kizárólagosan magáért tesz, hanem a társadalomért is, sőt még több, az Istenért. Így kerül egymáshoz közelebb a két lét, - az égi és földi.
EGYSÉGBE hozva, magasságokba emelve, és itt jön az ÚJ KOR, mely Arany.
Arany, mert Isten szívébe fogadja őt, és azokat az embereket, akik általa élnek és tesznek. Az út a megvalósulásig sok időt vesz igénybe!
Addig sokszor fogtok sírni, és sokszor fogtok szenvedni, vesztek el a másságotokban. De kinek léte felülemelkedik ezen, az Aranykort remél.
Ez az állapot lesz, amely meghozza az Istenit,- magába foglalja a FÖLDET, és azt ISTENIVÉ teszi! Addig sok segély és kiáltás hangzik el az ajkakon, - de Istenben remél. Mert ez lesz az állapot, amely visszatér az EGYSÉGBE, ahonnan elindult!
Isten, Törvénybe helyezi a Fiát, és ezzel más REND alakul!
ÚJ EGYHÁZRA Szellemiségére épül, ami Szent, tiszta, és sérthetetlen!
Az ÚJ EGYHÁZ  Szellemisége egy vallást hirdet, felekezettől függetlenül.
A cél, az EGY ISTENHIT!
A Hármas egység Egysége, amely már most elindult!
Ez az Egység hozza meg az Egyet, aki előre léphet és tehet, aki felülírja a régi vallást, mert ő Szent. Szent küldetéssel érkezik, Krisztusi erővel, amellyel hatni tud!
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségét felépíti, a régit megdönti. A hazugságot eltörli, a megalkuvást nem színleli! Az EGYHÁZ egy lesz! Az Isten EGY lesz, nem három!
Az út már elindult, és amikor megvalósítja magát és készen áll, akkor jön el Jézus a Mennyekben. Megméri az IGAZAT. A hazugot, ha kell, felmenti, avagy eltörli.
Mert Ő a Szeretet, az Igazság, a Béke, amiben az Élet gyökeredzik, - az IGAZ Igazság!
A vallást ami ferdít és lázít, azt eltörli, és egy EGYSÉGES RENDET alkot!

2007.12.07.Az ÚJ EGYHÁZ Szellemi jogosultsága életbe lépett!

  
Mivel itt és most, ebben a Rendben, a fizikai szinten, és Létben, ez még nem érzékelhető, ezért szellemi tartalommal töltjük meg.
A kialakulás még várat magára, mert először a beépítés történik.
Bizonyos dogmákat, értékrendeket és életszemléletet át kell alakítani, mert egy olyan REND fog előtérbe helyeződni, ami által a Jézusi kinyilatkoztatásokat megmagyarázván, a helyére állítják az IGAZ értékrendet!
Ámen.
 


2007.12.09.Az Egy Örök Igazságot hirdetem!
 

A pusztában sokat beszéltem hozzátok.
Sok tanítást adtam át néktek, de a zömét nem értettétek meg.
Nem azt mondtam, hogy mindenkit szeress.
Mindenkit nem szerethetsz, de elfogadhatod a másságát, és ha az neked nem tetsző, nem vállalsz vele közösséget.
Felbolydult világban éltek, mikor a gonosz került előtérbe!
Én Jézus, Atyám Fia, Aki eljöttem hozzátok, kinyújtom a kezemet felétek, de kevesen fogadjátok el a segítséget!
Minden ember más mértékkel bír és más értékrendek kerülnek előtérbe.
Cél az önmaga előre helyezése. A módszer nem számít, csak az, hogy mindenen és mindenkin keresztül előre tőr.
Nem értitek a tanításaimat emberek, csak próbáljátok megérteni!
Amit az ész nem fog fel azt a szív megérti és együvé válik, és úgy kap megértést.
A mai időben különböző javaslatokkal álltok elő, mindenki másképp magyarázza Igéim, és mindenki mást ért meg belőle.
Én Jézus aki Egy Vagyok az Atyával, mert megszentelődtem Benne, elhozom az IGAZAT, aki tudja az EGYET.
Az EGY SZENT ISTENI IGAZSÁGOT, és azt hirdeti,- és RENDet tesz a rendezetlenségben! Mert nem az a fontos, hogy mindent elfogadj és mást is meggyőz róla mindenáron! Az a fontos, hogy az IGAZAT tudd és értsed, és az által szentelődjön meg benned! Mert az IGAZSÁG Egy és nem sokféle!
Én az Akaratomat helyeztem belé, és ezáltal egy EGYSÉGES REND alakult, amit ti félre értelmeztetek, félre magyaráztatok, megmásítottátok Igéim!
A lényeget kihagytátok belőle, és önjelölt prófétákat alakítotok.
Éppen ezért itt az ideje, hogy REND legyen!
Szeretetem türelmes volt és végtelen az emberiség irányában. De most már nem tűröm tovább a hazugságot, a találgatásokat, a papok álszentségét!
Ki nem hiszi az IGAZSÁGOT, az saját lelke által mérettetik meg!
Csak IGAZAK léphetnek be az ÉN ORSZÁGOMBA, és léphetnek együtt Velem! Hamis, álruhába bújtatott igehirdetőkre nincs szükségem!
Minden Rendszerben voltak ilyen emberek és ezután is lesznek, de Én itt ezt a rendet megtörőm! Törvényt alkotok és ez a törvény, a REND lesz!
Kiderül az IGAZSÁG és elbukik a hazugság!
Sokan és sok helyen hallják a Hangom.
Tették ezt a régi, a jelen időben is. De a kiállás és az IGAZ eszme hirdetése már keveseknek adatott meg!
Nem a saját teóriájukat kell végig futatni, hanem az IGAZ SZENTSÉGET közölni!
A Megváltásom mely értettek történt, egy eszmévé lett és nincs benne tartalom.
Pedig a tartalom adja meg a lényeget!
A lényeg az amit tettem.
Az emberekért tettem, a lelkek megváltásáért, hogy újra a Világosságokba emelkedhessetek.
Ki ezt meghazudtolja az nem jó eszmét hirdet!
Itt nem teóriákat kell felállítani, hanem az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT kell megosztani és átadni a Világnak!
ÚJ REND alakul és ebbe az Új Rendbe ami az Új Világot jelképezi, újra elküldöm Fiam, aki Szent,- egy szentséget alkot és az Én Törvényeimet képviseli.
Igehirdetői feladatot vállal. Az Én Szentségemet hirdeti, és képviseli.
Ezáltal alkot egy olyan RENDET, amely EGYSÉGES VILÁGSZEMLÉLETET képvisel. Ki nem ezt hirdeti, az a saját lelkiismerete és az ÖRÖK IGAZSÁG által üldözötté válik.
Akkor jövök Én el és megmérem mi igaz, mi hamis!
IGAZSÁGOT hirdetek! A gazságot eltörlöm, megsemmisítem!
Az Egy Örök Igazságot hirdetem!
Addig sok év telik el, sokan elvesztek saját lelkiismeretek által, és sokan felemelkedtek.
Az igazat bántjátok, a hamisat felül emelitek.
Mert ti tudjátok mi az IGAZSÁG, és azt nem Istenre bízzátok!
Ti döntettek az ember feje felett!
Igaz, vagy hamis,- és ezt ti kihirdetitek!
Én Jézus a szívekben élek és akik bántanak, azokat elítélem.
Nem engedem bántani az Enyéimet, azokat, akik az Én Igéim szolgálják, és aszerint tesznek, aszerint élnek!
Megvédem őket, és együtt haladnak Velem az úton!
Kevés marad erre az időre ki IGAZ marad, a zöme saját hiányossága által veszik el.
Egy ÚJ RENDET alkotok, amely az ÉN RENDEMET képviseli!
Ezáltal győz az IGAZSÁG!
Az Evangélium,- EVANGÉLIUMMÁ válik. Azzá, amely az IGAZ, a SZENT, Egységes Örök Igazságot hirdeti, ami oszthatatlan,- és ezt így adja tovább az arra rászorulóknak, a következő nemzedéknek!
Kinek Jézus a szívében él, az remél. Reményeiben benne van a szeretet, amely örök és végtelen területeket hat át és erőt ad a felemelkedéshez.
Ámen.

207.12.17.
 


Tanítókat küldök felétek

 


Én vagyok Jézus, Atyám Fia. Az „Alapokat” elhelyeztem, biztos támaszaim ők, akik tiszta szívvel, és IGAZ HITTEL fordulnak Felém.
Ők azok akikre számítok az ISTENI TERV megvalósulásában.
A hely és az idő, amit már éltek, - az Új Kor.
Új energia mintázat jellemző rá. Számotokra új gyógyítási technikák kerülnek elő, amelyek a régmúlt időben hatásosak voltak, de a többség elfelejtette, mert Őseit is elfeledte.
Az a REND amely megalakul, az ÉN RENDEMET képviseli, az Én Törvényeimet és Igazságomat! Ez egy olyan REND, amely megvalósulást ad az ISTENI TERVNEK.
Sokan, sokfelé halljátok Hangom és ébresztitek a szíveket.
Az Új Világ küszöbén egy olyan REND előtt álltok, amely az Igazságot fogja hirdeti!
Nem tűröm már tovább a hamisságot, az álruhába bújtatott igazságot!
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségének alapjait leraktam és beavattam.
Bizonyos embereknek jut ez a kiváltság. Ők azok az emberek akik a kor szellemét tükrözik cselekedeteikkel,- tetteikkel példát adnak és ezért őket megsegítem, Magamhoz emelem. Életükkel, Életem példázzák, beszédükkel Beszédeim hallatják, az Egy, Tiszta, Szent Igazságot!
Az „Új Alapok”, még egyedül hatnak, felkészítés alatt állnak, bizonyosságot tesznek.
A tavasz, változást hozhat és ők előre léphetnek. Mindenki megkapta a sorsfeladatát, a helyét a mindenségben. Egységben, összefogva alkotunk Egyet, hogy az Isteni Terv megvalósulását véghez vigyük.
Most az érés ideje van, a belső munkáé, tavasszal, a változásé! De, hogy a változást meghozza a tavasz, meg kell érlelni a MAG-okat!
Nem elég a szárba szökkenni, a szárat biztos Alapokra kell helyezni! Mert jöhet a „vihar, - eshet és fújhat a szél, renghet a föld”, - de az „Alapok” egyben és egy helyen kell, hogy maradjanak. Őket tanítom, nevelem, és ha kell áthelyezem.
Az a világ amelybe léptettek már kívánnivalót hagy maga után.
Ebben a világban már nem lehetnek ellentétek, EGYSÉGET kell alkotni és célt érni!
Az „Alapok” beavatása, megszentelése megtörtént.
Ők még keményebben dolgoznak, és még keményebb vizsgáztatásnak vannak alá vetve.
Ők az ÉN RENDEMET képviselik, és ebben a Rendben nem lehetnek ellentétek! Egységes szemlélet kell, hogy irányítsa azt.
Ez a szemlélet a Világ Teremtését kell, hogy az előtérbe helyezze!
A rombolásnak itt helye nincs, csak az építésnek!
Ez egy olyan építkezés, mely Jézusi hitvallásra épülés az EGY ISTENHITET hirdeti.
Őseit megbecsüli és hazavárja az Új hazába. Megszentelve a napot és átadva nekik azt.
Kevesen értitek Szavaim, még kevesebben értik Cselekedeteim.
A Biblia,- az IGAZ BIBLIA, Szent!
De melyik is az IGAZ BIBLIA?
Akinek Jézus a szívében él, tudja az Igazságot és nem tanítja a hamisságot!
Ezek az Igék most fokozottan előtérbe kerülnek, és EGY IGAZ RENDET képviselnek.
Akik ehhez tartoznak az IGAZAT képviselik.
Az igazság még fedve van előttetek!
Amikor fellebbenik a fátyol, (sokatoknál már ez kezd megtörténni), akkor két Rend áll összetűzésben. Mindegyik a maga igazát hirdeti és a másikat elítéli.
De hol van az IGAZSÁG?
A papok, vagy igaz, tiszta hitű szolgálóim kezében?
Egy olyan Rend fog uralkodni fölöttetek, amely hamis!
Üldözőbe vesz és kér, hogy térj rá az ő hitére!
Te ezt soha ne tedd, csakis az IGAZSÁGOT képviseld!
Hogy honnan tudod meg, mi az igazság?
Úgy, hogy az a szívedbe van írva!
Az, aminek nem mondasz ellent, mert szívedben tudod, hogy Én voltam.
Tudod azt, hogy mit tettem, és azt hogyan tettem.
Ha tudod az IGAZAT, állj ki érte és Értem!
Én biztos támaszod leszek!
Ez a REND üldözötté válik, a hamisság akar előtérbe kerülni!
Isten nevében sokszor öltek, sok ember került kárhozatra.
A lelkeket Én megmentem és felemelem!
Atyámhoz emelem, ahol Örök a Szeretet és a Béke.
Két Rend csap egymásnak, - mindkettő az Én Nevem és az Én Igém hirdeti!
Hogy melyik az IGAZ és melyik a hamis,- az Te magad vagy azáltal amit képviselsz!
Tanítókat küldök felétek, akik IGAZAT mondanak.
Akihez elér a Hangom megtudja mi is az IGAZSÁG, az EGY ISTENI SZENT ÖRÖK IGAZSÁG!
Ezek az Én Igéim, Jézus.
Ámen.
 
 
2008.01.04.
A fenti üzeneteket belső HANG útján lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

lendvaykati.gportal.huFeketéné Lendvai Katalin,- ÚJ IDŐK KEZDETE doc. 23 oldal.


jezusom--bizom-benned-.jpg