Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fényváros megalapítása,- Hódmezővásárhely

 

Fényváros megalapítása – SZER-tartás

Hódmezővásárhely, 2011. november l6.
 
1./ A MAGYAROK VILÁGHIMNUSZA (Kárpátia)
 
2./Nagyboldogasszonyunk üzenete
 
Nagyboldogasszonyunk Magyarországot a Fény Országává szeretné változtatni. Ahhoz, hogy Magyarország a Fény Országává váljon, először Fényvárosokat kell alapítanunk. Szerinte a Fényvárosok kialakítása MAGának a változásnak az útja.

Fényvárosoknak nevezi azokat a városokat, (falvakat, településeket) amely az Új Tudatosság szintjéről teremtve létrehoznak egy olyan szerveződést, KÖZÖSSÉGET, ami a NÉP érdekeit helyezi előtérbe.
Megemlíti, hogy Magyarország ősi kódexeiben még szerepelnek a Fényvá-rosok, amelyek „MAGYAR NEMESSÉGET” jelölnek.
Ez egy olyan szervezet, amely felelős a NÉP jólétért.
Olyan KÖZÖSSÉGEK létrehozására gondol, amelyek városszerte összekapcsolódnak és behálózzák az egész Országot.
Többek közt szellemi megvalósítás alatt gondol arra, hogy a Nemzeti Imanap továbbra is folytatódjon minden hónap 8-án, 19 órai kezdettel. Ezeken a napokon MAGunkban, vagy KÖZÖSSÉGET alkotva imádkozzunk Hazánkért, a Magyar Nemzet újjászületéséért, és a határon túl élő magyar testvéreinkért.
Nemzeti Kincseink megőrzését az első helyen jelöli.
Ezek a KINCSEK igen széles körűnek mondhatóak, amelyben benne foglaltatik a szel-lemi munka eredményeként a Magyar Szent Korona szellemi szintű védelme és őrzése. Kegyhelyek, várak, történelmi színhelyek, dimenzió kapuk szellemi szintű tisztán tartásán és őrzésén kívül a fizikai szintű tisztán tartás, és lehetőség szerinti állag megőrzés.
Segítségnyújtás város-és megyeszerte a rászorulóknak. Gyermekek, Családok megsegítése. Amely nem csak kizárólag az anyagi, pénzügyi támogatásra szorítkozik, hanem a cselekvő emberek jó szándékára is támaszkodik.
Különböző hagyományőrző, népművelő és népművészeti értékeket visszaállító KÖZÖS-SÉGEK magalakulására ösztönöz.
Kéri ezen ívül, hogy Gyermekeinknek lehetőség szerint olyan játszóköröket és játszó-házakat alakítsunk ki, amely mindenek felett a magyar mondókákat, népmeséket állítja vissza a köztudatba.
Közös programok, amelyek felelevenítik a magyar hagyományokat.
Szeretné, ha újra olyan KÖZÖSSÉGEK jönnének létre, akik ha baj van, a saját szellemi és fizikai erejükre támaszkodva önzetlenül segítenék meg egymást.

Kölcsönös együttműködések jönnének létre ezáltal, így erősödne a NEMZET- SZELLEM, és ezenkívül az emberek is elfogadóbbak, befogadóbbak lennének egymás irányában.
 
3./ ÖLELD ÁT, KI MELLETTED ÁLL (Kormorán –Hídavatás)
Kört formálva megfogjuk egymás kezét, jobb kéz lefelé, bal kéz felfelé néz.
Egy kerek asztalon, a szoba közepén 9 gyertya ég, úgy, hogy 7 db (a Magyarság szakrális száma) kört alkotott, 2 db pedig a kör közepén volt, így az összesen a 9 gyertya a 9 dimenziót jelképezte. A 63. születésnapomon (6+3=9) megajándékozott a Teremtő egy csodálatos feladattal: Fényvárost alapíthattam. Ez volt a legszebb születésnapom. Amikor a Kormorán-számot hallgattuk, kört alkottunk az aszalta körül, és megfogtuk egymás kezét. Már akkor beindult az energiaáramlás.
4./ A fényváros megalapítása – a SZER
Megidézem Drága Mennyei Atyánkat és Nagyboldogasszonyunkat, és arra kérem Őket, hogy jelenlétükkelemeljék a SZER fényét és felügyeljék annak lefolyását.
Megidézem Drága Jézus Urunkat, a Fény Királynőjét, Magyarország Regináját, csodálatos Szűzanyánkat,Mihály Arkangyalt a Seregek Urát és a Béke Őrét, valamint Viwamus Arkangyalt,a Fényhozót.
Megidézek minden Angyalt, Arkangyalt és Felemelkedett Mestert, akik segíteni szeretnének minket a mai SZER-en.
Megidézem a Magyar Nép archetíusait, Árpád Apánkat és a Honfoglaló Magyarokat, Boldog Özsébet és Pálos testvéreit, megidézem a Szent Korona szellemét.
 
Pár másodperc szünet után:
 
Mindnyájunk nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szellemvilágot,köszönjük, hogy elfogadtátok meghívásunkat és eljöttetek közénk.
A segítségeteket szeretnénk kérni a Fényváros, Hmvhely megalakításához.
- Kérem Mihály Arkangyalt, hogy segítőivel végezzen egy teljes tisztítást a városban (talaj, levegő, növény, állat, ember, és a fentről ránk zúdított mérgektől).
- Kérem Viwamus Arkangyalt, hogy az itt ülőknek adjon fényenergiát a korona-csakrájukba. Ez az energia átjárja egész testeteket, minden sejtetekhez eljut. Gondolatban ezt a Fényenergiát add át a Tőled balra ülőnek, és a FÉNY elindul jobbról balra. Gondolatban nyisd ki angyalszárnyaid és terítsd a csoport köré. A benned levő szeretetet ültesd rá a körben forgó energiára és, a szeretet is elindul jobbról balra. Képzeld el, hogy a szívedből a szeretet arany fénye sugárzik ki, amely egyesül a körben forgó energiával.
Most terjeszd ki ezt a FÉNYT, lásd, hogy egyre nagyobb területeket foglal el, a FÉNY kapcsolódik minden  Vásárhelyen élő ember szívéhez és beragyogja az egész várost, annak minden zeg-zugát.
Ezután kiterjesztjük a Fényt a Kárpát—medencére, a Földön élő összes Magyar Testvérünkre, majd a Föld összes lakójára, végül egy fénynyalábbal összekötjük Veszprém és Hódmezővásárhely Fényvárosokat.
 
Miután ez megtörténik:
Kérem Viwamus Arkangyalt, hogy a SZER után is folyamatosan hozzon FÉNYT Vásárhely városba, addig, amígjónak látja, Mihály Arkangyalt meg arra kérem, hogy állítson őrzőket a város határán, annyit és annyi ideig, amígjónak látja.
 
Hálás szívvel köszönjük az ÉGIEK segítségét, a Drága Jó Isten ÁLDÁSÁT kérjük Rátok és további munkátokra.
Ima: Miatyánk (Ekkor tetőtől-talpig igen erős rezgéseket éreztem, ez volt a szertartás csúcsa.)
 
5.ÖSSZETARTOZUNK (Balázs Pali)
 
 
6./ Mária üzenete: Ébredj Magyar Népem!
Magyar Népem, szépséges Fénylő Nemzetem!

NagyboldogAsszonyként újabb kéréssel állok elétek.
 
Szívemben örömmel telve, látom, hogy sokan elindultatok az összefogás útján.
Most alapozzátok meg jövőtöket és indultok el a változás felé.
Kérlek benneteket, szorgalmasan dolgozzatok azon, hogy Magyarország a Fény Országává váljon!
A kisebb közösségek nagyobb közösségeket alkossanak, a célt, a feladatot nézzék, ne az egymás közti kimondatlan ellentéteket!
Csak a célt, a feladat megvalósítását tűzzétek ki magatok elé, és ez lebegjen a szemetek előtt!
A megalakult kis közösségek össze kell, hogy kapcsolódjanak, és az ellentéteket félretéve, EGY CÉL és AKARAT SZELLEMÉBEN, azon dolgozzanak, hogy EGYSÉGES NEMZETI ÉRDEK bontakozzon ki szemeitek előtt.
A NÉP érdekeit nektek kell képviselnetek, és egy olyan kis,- majd nagy közösség létrehozására törekednetek, amelyben minden embernek lehetősége nyílik a vállalt feladata elvégzésére.
Kölcsönös együttműködés és összekapcsolódás által tudjátok csak egymás tudtára adni az elképzeléseiteket.
Gyűljetek össze, alakítsatok EGYSÉGET, és a többi embert is ÖSSZEFOGÁSRA sarkalljátok,- csak így érhettek el eredményeket, így valósíthatjátok meg azt a feladatot, mely előremozdítja az Ország sorsát, és nem a széthúzást, hanem az EGYSÉGES MAGYAR SZELLEMET erősíti.
Magyarország elindult a változás útján, apró kis lépésekkel halad előre.
A Szellem dolgaiban jóval előtte jártok más népeknél, éppen ezért, jobban látjátok át az összefüggéseket.
A népeteket érintő kényes kérdéseket is ennek szellemében szükséges megvitatnotok, mivel összefüggéseiben jobban látjátok a jelenleg kialakult helyzetet!
Az idő itt van, lépjetek előre,- de most még csak apró, megfontolt és határozott lépéseket tegyetek!
Alapozzátok meg a jövőtöket,- egy jól működő és összekapcsolódó rendszert alakítsatok ki egymás között,- hogy amikor intek felétek, már készen álljatok a megvalósításra.
Ébredj Magyar Népem, tedd magad szabaddá,- emeld fel a fejed, és szíved kitárva hozd el Isten Országát a Földre!
Áldás!
 
 
(Belső HANG útján lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2011. Enyészet havának 14. napján.) 
 
 
 
 
7./Wass Albert -Mi az Egység
 
„A magyarság egy emberi tartalom, a szó igazi értelmében, ami bennünk kódolva van, és működésbe lép, ha ezt - befelé fordulva - megnyitjuk Magunkban.
A tisztaság és a jó szándék vezéreljen bennünket, magunk és mindenki javára!
A magyarság és minden ember érdeke, hogy fejlődjön lelkileg, szellemileg és használja ki azt a nem túl hosszú időt, ami még rendelkezésünkre áll, hogy azok legyünk, akik valójában legbelül vagyunk. Merjünk igaz emberekké válni, és akkor az egység magától megoldódik, mert működnek az egyetemes törvények.”
 
„MI AZ EGYSÉG? Ha mindannyian egyet akarunk.
Ha mindannyian másképpen is akarjuk azt az egyet, már akkor is egység az.
A különböző felfogás vitát virágzik, s a vita, felismerések és tisztázások gyümölcsét érleli. Csak jóindulat kell hozzá és megértés egymás irányában.
Tudni és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki másképpen akarja a jót, mint én.
Ehhez még az szükséges, hogy mindenki igazán jót akarjon…
EGYSÉGES A MAGYARSÁG AKKOR, HA MINDEN MAGYAR EMBEREBBÉ LENNI IGYEKSZIK, HOGY EZÁLTAL MAGYARABBÁ VÁLJON.
OTTHONÁN KERESZTÜL SZOLGÁLJA HAZÁJÁT, S MINDEN AKADÁLYON KERESZTÜL IGAZ JÓ SZÁNDÉKKAL TÖREKSZIK A KÖZÖS CÉL FELÉ.ÉS A CÉL UGYEBÁR EGYSZERŰ: HOGY BÉKESSÉGBEN, S IGAZSÁGBAN ÉLJÜNK MINDNYÁJAN EGY FEDÉL ALATT.
S KIKET EGYFORMÁN VER A ZIVATAR, EGYFORMÁN SÜSSÖN AZOKRA A NAP IS.”
 
 
8./ Adj Uram, isten (Sárdy János)
 
 
Összeállította: Meszlényi Mariánna, Lendvay Katalin médiumi közvetítései felhasználásával, valamint az általa alapított első Fényváros, Veszprém SZER-tartásá-nak mintájára. 
Szerettem volna a Táltos Dobkör közreműködését kérni, de ehhez már rövid volt az idő, ezért másképp állítottam össze a SZER-tartást.
 
Hálás szívvel köszönöm Katinak a segítségét, a közvetítéseket és az útmutatást, ami lehetővé tette és teszi a küldetésem teljesítését.
 
 
 
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.