Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus üzenete: Újra eljövök közétek!- A Lélek megtérésének időszaka "Nagy Figyelmeztetés"

2011.12.05Jézus üzenete: Újra eljövök közétek!

Mikor Jézusként éltem köztetek, sokan szerettetek Engem.
Fényünk mely szívünkben összeért, Új Jövőt teremtve lépett elő.jezus-irgalmas-arca.jpg

 

Sokan voltak közületek kik megtagadtatok Engem, s nevemet sárba tiportátok, és teszitek mostan.
A lélek emelkedése ad megértést életem történetére.
Szavakból, dogmákból, írásokból, rég elfelejtett és újra elővett mítoszokból nem kerültök közelebb Hozzám.
Ha szívedet kitárod, és lelkedet felemeled az ÉN Szent Szívemhez, akkor ÉN Magamhoz ölellek, s Fényemmel betakarlak.
Magyarok, most hozzátok szólok. Ti árva, Ti meggyötört Népem, időtlen idők óta veletek Vagyok, hisz ÉN Vagyok a
TI MEGVÁLTÓTOK.
Sokan és sokszor akarták kisajátítani az ÉN nevem, és származásom magukévá tenni jogtalan, csak véle a sorban előre állhassanak. De Ti ott a szívetek legmélyén tudtátok, hogy EGYEK VAGYTOK VELEM.
S most ez az üzenetem nektek,- Lassan, de biztosan közeleg az idő, mikor újra eljövők közétek. S feltámad a lélek azokban az emberekben kikben annak idején, apostolaim lelke lakozott. Midőn eljövők közétek, a Ti lelketek is felizzik, és magatokhoz veszitek azt az erőt, amit annak idején magatokénak tulajdonítottatok.
Egy Szent Nászban egyesülünk, s lelketek e szent erő által újra felragyog, s utatok, mely egykoron utam volt, újra részetekké válik.
Magyarok, kik a TEST-VÉReim vagytok, ezt üzenem néktek,- Ne féljetek, nem esik bántódásotok!
A TURUL újra feltámad s eljő közétek, s mi eddig kín s fájdalom volt, attól megszabadít bennetek.
Isten Országa bennetek lakozik, s ezt az Országot magad teremted.
Magad teremted azáltal mit gondolsz, s hogyan élsz, mit cselekszel napjaidban. Milyen lelkülettel éled az életet, s nyújtasz segítőkezet, mikor a szükség szenved és a nyomor elhatalmasodik az embereken. Mikor a sárban fetrengenek, s nincs egy kéz aki kiemelné onnan őket.
Magyar, légy újra MAGYAR! Az a MAGYAR, aki voltál egykoron.
Az a MAGYAR ki tudta miben rejlik a SZÍV szeretete, aki tudta mit jelent a jó szó, és a simogató ölelés.
ÉN most ezt adom néktek az advent csöndjében.
Szerető ölelésemmel ölellek Magamhoz bennetek, s nyitom fel a szívetek, érintem meg a lelketek, midőn eljő az idő, megtisztult lélekkel találkozhassatok Velem.
Tudjátok, hogy az ÉN Országom Isten Országa.
ÉN ezt most elhozom a FÖLDRE nektek, mert ÉN újra közétek születek, és csendben, halkan,-  és csendben, halkan, az ismeretlenség homályában fogok járni köztetek. Csak az fog látni, kinek mélyén ott van az az olthatatlan vágy, hogy egyesüljön Velem, és itt a FÖLDÖN megalkossa Isten Országát, azt a Földi Paradicsomot, melyet annak idején kijelöltem számotokra.
Kérem, az advent csendes várakozásban teljen, és aztán mikor eljő a Fény újjászületése akkor ünnepeljétek,-  de tudjátok ti meg mindannyian, hogy ÉN nem akkor születtem.
Születésem egy más ciklusban teljesedett be.
A mítosz és a liturgia, jól hangzóan egybe foglalta és együvé tette az ünnepnapokat, és az Ősök születését egy nap alatt említi az ÉN megváltói létem világrajövetelével.
Magyarok, tudjátok meg az igazságot, melyet most már illik tudnotok, melyet mások évszázadokon keresztül megtagadtak, és eltitkoltak, nehogy napvilágra kerüljön.
ÉN amikor a világra jöttem, a NAP és a HOLD együtt ragyogott.
Egy olyan együtt állás volt jelen az ÉGEN amely lehetővé tette egy percre, hogy Isten Országa eljöjjön a Földre. De az akkori korszellem nem volt befogadó, sőt tagadó volt, s nem tudta kellőképp megnyitni szívét annak a Csodának, melynek létét már annak idején is a magasabb lélek és tudattal rendelkező lelkek felismertek.
Most újra eljövők közétek, s csak rajtatok múlik, hogy szívetek mennyire nyissátok meg Felém, lelketeket mennyire adjátok át az ÉN végtelem Isteni Szeretetemnek.
Magyarok, TI mind az ÉN Gyermekeim Vagytok, mondja az
ÉN Szeretet Anyám, Ki a FÉNY SZÜZE, a FÉNY Szülője, s
KI nagyon szívén viseli sorsotok.
Buzgó imával fordul a MENNYEI ATYÁHOZ, e Nép megtérése érdekében.
Ezért kérek bennetek, Ti is imádkozzatok, saját szavaitok szerint imádkozzatok!
Emeljétek lelketeket a Fénybe, imádkozzatok testvéreitekért, imádkozzatok Magyarország feltámadásáért!
S Új Hajnal jön közétek, melyben nagyon sok lélek felébred és megtér Urához, belép az Országomba, Mennyei Királyságomba.
Áldott Magyarok, mert azok vagytok Ti, kik vállaltátok Értem a Golgota minden stációját. Áldott Magyarok, szívemnek oly kedvesek vagytok, ezért kérlek hallgassátok meg az alábbi üzenetem.
Ne fenyegetésnek vegyétek, ijesztegetésként értelmezzétek, inkább figyelmeztetésként,- és ha lelketekben felismerésre talál igazsága,- adjátok tovább, hogy minél több ember térhessen meg Hozzám.
Minél több ember lelkét járhassam át üdvözítő Fényemmel, Megváltó Szeretetemmel.

A Lélek teljes megtérésének időszaka („Nagy Figyelmeztetés”) nemsokára bekövetkezik.

Sokszor szóltam hozzátok és adtam hangot, mutattam irányt lelketek Fénybe emelésére.
Most újra szólok hozzátok,- Vizsgáljátok meg lelkiségetek, gondoljátok át és értékeljétek át életetek, hogy hamis cselekedeteitekért feloldozást nyerjetek.
A Lélek megtérésének teljes időszaka hamarosan beteljesedik,- ezért kérlek bennetek, oldozzátok fel lelketek a ránehezedő nyomás súlya ahol,- hogy üdvözüljetek.
S ekkor megérzitek jöttömet,- Fényem a sötét Égen felragyog, megvilágítja szívetek, lelkiségetek.
Ebben a Fényben meglátjátok és megértitek az életeken keresztül elkövetett, Önmagatok és mások iránti cselekedeteiteket.
Nem bújhattok el magatok elől, mert lényetek legmélyére hatolok, és átvilágítom lényetek azon részeit, melyek még a sötétségben élnek.
Emeljétek hát lelketek a Fénybe, hogy ebben az órában ne kelljen félnetek!
Tartsatok önvizsgálatot, kérjétek a bűnbocsánatot a Mennyei Atyától, AKI feloldozza vétkeiteket!
Mikor a Lélek teljes megtérésének időszaka bekövetkezik, az ÉG haragossá fordul, elsötétedik. De Ti ne féljetek, mert akkor ÉN újra eljövők hozzátok.
Fényem bevilágítja az Eget, s aki megtisztult lélekkel áll Elém, felvétetik Isten Országába.
Ekkor MENNY és FÖLD ANGYALAI örvendeznek, mert újra eljő közétek a MEGVÁLTÓ, és a megteremti a Földön ISTEN ORSZÁGÁT.
Az órát és a percet nem tudhatjátok, hogy mindez mikor következik be, ezért kérlek bennetek, - készüljetek,- lelketeket készítsétek eljövetelemre!
ÉG és FÖLD ANGYALAI harsonát fújnak, és ÉN másodszor is eljövők közétek.
Jelem feltűnik az ÉGEN, és besugározza szívetek.
Újra elfoglalom helyem a világotokban, és kisdedként megszületek.
Lelketeket felemelve imádkozzatok, mert a Lélek megtérésének időszaka, ELJÖVETELEM hamarosan bekövetkezik.
Áldás és a Fény legyen veletek, és ragyogja be lelketek!
Jézusként szóltam, KI egyszer már járt köztetek.

Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2011.Álom havának 5.-ik napján.

 


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

HUNGARY_somogy_Karád...

(krutek.istvan1952@gmail.com, 2012.02.27 09:36)

1974 szilveszter*..Személyesen hallottam ,,E,, szavakat...azóta tudom meg érem az eseményt,és meg gyógyít..azon a napon..Higgyetek nekem..Meg Történik..csak Bízzatok!...