Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus üzenete a magyaroknak 2012.

2012.03.01

 jezus-uj.jpgJézus üzenete a magyaroknak 2012.

2012. február 24-25.


Az ismeretlenség homályába vesznek igaz tanításaim.
Kevesen ismeritek IGÉIM, melyek az Eredetből valók.
Egy torz szűrőn keresztül fordítjátok le, és adjátok tovább példabeszédeim, amely legcsekélyebb mértékben sem tükrözi vissza az IGAZSÁGOT. Tiszta szívvel, igaz lélekkel érthetitek csak meg példabeszédeim. 
Próféciáimat meghamísítottátok, s a magatok képére formáltátok.
    Az egyház célja is a megfélemlítés, hogy a ne lássátok mindenapjaitokban tisztán az IGAZ ISTEN képét. Hanem egy olyan Istent láttatnak veletek, KI elérhetetlen magasságokba helyezkedett, ezzel még a lehetőségét is elveszik, hogy ISTEN HANGJA szóljon hozzád. Elhitetik veletek, hogy ehhez közvetítőkre van szükségetek. Ne higgyetek nekik!
Ne engedjétek, hogy félelemben tartsanak bennetek, és bűnt bűnre halmozva kikiáltsanak, és bűnösnek bélyegezzenek!
TI a FÉNY ORSZÁGÁBÓL valók vagytok, de oly mélyen bezártátok szívetek, hogy ezt már kevesen hiszitek.
Kételyek közt próbálnak tartani, beszabályozni.
Kevesen vagytok azok, akik meglátjátok az EGY ISTENI IGAZSÁGOT.
Sokan féltek, szenvedtek, hiteteket elvesztve átengeditek a hatalmat magasabb rendeknek.
Pedig ISTEN ORSZÁGA bennetek van és körülöttetek, de sokan ezt már magatok sem hiszitek el.
Ennek eredménye, hogy nem látjátok tisztán az összefüggéseket, és átadjátok a hatalmat és a vezetést egy olyan rendnek, akinek célja, hogy személyes szabadságotokat beszabályozza és elvegye tőletek.
Újabb és újabb elméleteket gyártanak a „Végidő” próféciájaként.

Éheztek? Fáztok? Nélkülöztök? 
Nélkülem járjátok utatokat?
Hol van bennetek az ÉN Szívem szeretete?
Hamis tanításokat mormoltok, és fertőzitek vele lelketek MAGját?
ÉN Jézus most is köztetek járok, de kevesen hallotok meg Engem. 
Elnyomja HANGOM a szó, mely zakatoló zajként ömlik lelketekbe, mely megfertőzi és romlásba dönti azt.
Szeretlek bennetek, és felétek nyújtom kezemet.
Lehajolok hozzátok, és homlokotokra csókot lehelek. 
Vajon érzitek-e Szívem dobbanását, Lelkem szeretettel teli sugárzását?
Oly régóta vágyom, hogy Magamhoz ölelhesselek bennetek, begyógyítsam fájó sebeiteket. 
Kevesen vagytok ti, akik hallotok Engem, a többség imát mormolva halad el mellettem.
Közelebb hajolok hozzátok, Lelkem lelketekbe helyezem, de ez sem érint meg bennetek.
Sok a sírhant, a fájdalmas zokszó, szívet tépő zokogás,- nem vesztek észre, szívetekből távolra helyeztetek Engem. 
Szívem sugarát reátok helyezem, de ti nem fogadjátok be a Szeretetem. 
Önjelölt prófétákat alakítotok, s az ő szavaikat isszátok.
Szívemet kitárom felétek, s kérlek benneteket, ébredjetek a hívó szóra.
  S most jól figyeljetek, mert amit most mondok, azon meglepődtök.  
-    Nem messze van az óra, mikor találkoztok Velem. 
Ti már ezt is megmosolyogjátok, legyintetek egyet, s továbbhaladtok utatokon. 
Leköt a mindennapi forgatag, a dübörgés, mely nem engedi, hogy figyelj a halk hívó szóra, mely azt súgja: - Ébredj gyermekem, változtass az életeden!
Pénzért nem tudsz lakhelyet venni Isten Országban, nem tudsz szántani, aratni, lelkedet gazdagítani. 
Leélsz úgy egy életet, hogy Isten szavát nem hallod meg.
A ti otthonotok az ÉN otthonom, de ti Atyátok szavát nem halljátok meg.
Nem halljátok a szellő zúgását, nem halljátok a patak csobogását, a víg rigó dallamát messzire űzitek életetekből, a Földet nem tápláljátok, hanem mérgezitek, s várjátok a csodát mely megment bennetek.
Elárulok egy titkot,- a csoda bennetek van, és igazi tanúságtételé akkor válik, ha beengeditek az ÉN Szent Lelkemet. 
Megengeditek, hogy Lelkem áthasson bennetek, és átvegye az irányítást feletettek. Akkor azon nyomban egyre több csodát láttok, és megnyílik előtettek ISTEN csodálatos ORSZÁGA, mely hívogatóan tárja ki előttetek szélesre kapuit.
- MAG magyar ébredj, Új Korszak köszönt reád! 
Ne tagadd meg Nemzeted zászlaját!
Hited széles sávban lobogódra tűzzed, hogy lássák meg ki a te Istened. Mert ISTEN csakis a ti szeretetek által tud csodákat művelni, SZER-t, szeretettel alkotni.
Saját Szív és FényMAGotok megnyílása által tudtok Új Nemzetet alkotni!
A kódok már bennetek nyílnak, s ébresztőként hatnak. 
Nem engedik, hogy mámorban ússzatok, felébredt tudatra késztetve ösztönzőleg hatnak rátok.
- SzívMAGok, FényMAGok, nyíljatok!
A szeretet erejétől lángra gyúljatok!
Égessétek át testetek fájó pontjait, zavaros dolgait, ellenfelem suttogásait!
Nyíljatok meg a Fényre, az árnyékból lépjetek előre!
FényMAGjaitokat aktiválom, kötéseiteket leoldom, lelketeket kezembe tartva Fényben fürösztöm meg.
- Magyarok, az idő lassan közelít hozzátok, mikor a járomot magatokról leoldjátok.
Fényem ekkor áthatol a sötétségen, eloszlatja a kétséget, finom Fényfátylat von szívetekbe, és megérzitek milyen az Isteni szeretet. Amely gondoskodó, betakaró, ápoló és óvó, Nemzetalkotó, és teremtő kódokat hoz el néktek, melyben egy olyan tudatosságba léptek, amely mindig is részeteket alkotta, csak az idők homályos fátyla elfeledtette veletek, hogy kik vagytok és honnan vezettetek benneteket ide ősi sarjaitok.
Ekkor őseitek szellemi lénye dicsfényben úszik, a Tejúton felharsannak a harsonák, és ti térdre esve, alázatos lélekkel tértek meg a ti Asszonyotokhoz, Boldogságos Szűz Máriához.
S ekkor csendül a dal, az ékkövek a Koronán táncot járnak és aktiválnak, új energiapajzsot indítanak el, mely elindítja, sebesen forgó iramban meglendíti, a Nemzet sorsát előreviszi.
A sugárzó NAP reátok ragyog, az aranysugár megcsillan a homlokotokon, és ti újra látókká, tudókká váltok, emberes energiával jártok….
Szívemben egy újjászületett Ország képét látom, mely beragyogja a körülötte élő népeket.
Ámen.

Belső HANG által lejegyezte:
ÁhimRé/Csillagfény
Feketéné Lendvai Katalin
    
Veszprém. 2012. Jégbontó havának 24-25. napján.


Kedves Olvasók!

Szeretném megosztani az alábbi történetet, amit az Esszénus Jézus című könyvből másoltam be ide.

„El kell mondanom, egy gyönyörű középkori legendát, amely arra inspirálta Dosztojevszkijt, hogy megírja 
A Nagy Inkvizítor című mesterművét.
A legenda szerint a spanyol inkvizíció napjaiban, amikor óriási lángok égtek Spanyolország minden városában, amikor égő embereket égettek el, az Isten Fia, és a kereszt nevében, Jézus visszapillantott a földre, és visszatért az emberek közé. 
Toledoban bukkant fel, és amikor közel került a város főteréhez, látta az óriási tüzet és, hogy embereket hoznak oda elégetni. És azok, akik a lángok közé lökték az embereket, keresztet tartottak a kezükben.
Jézus megszólította az egyiket, és azt kérdezte:
- Mit csináltok?
Az válaszolta:- Eretnekeket égetünk Szent Egyházunk nevében, és Jézus Krisztus nevében.
- Akkor Jézus megkérdezte:- Ki parancsolta néktek, hogy ezeket a dolgokat műveljétek?
És az, akit Jézus kérdezett, a város citadellája felé mutatott, és azt mondta:- A mi mesterünk a fő inkvizítor, aki a Szent Egyház képviselője parancsolta, hogy tegyük ezt.
Akkor Jézus elment a citadellához, benyitott a főinkvizítor lakrészébe, és megkérdezte tőle: 
- Kinek a nevében végzitek ti mindezeket a szörnyűségeket?
És ő ekképpen válaszolt: - Jézus Krisztus nevében nekünk el kell pusztítanunk az összes eretneket, akik veszélyeztetik az Ő tanításait.
- Akkor Jézus ezt mondta:- Én vagyok Jézus.
Szeretetet hoztam néktek, hogy szeressétek egymást, és, hogy bocsássátok meg egymás bűneit. - Örömöt hoztam az emberek szívébe, de ti a világot a siralmak szomorú völgyévé tettétek. Én szeretetet hoztam, és ti egy kegyetlen világot csináltatok. Életet hoztam, de ti a halált terjesztitek. – Azonnal parancsold meg, hogy oltsák el a lángokat, és engedjék szabadon a foglyokat, hogy tanításaim megvalósulhassanak!
A fő inkvizítor ránézett, és rögtön remegni kezdett szavainak súlya alatt, mert tudta, hogy ez az ember valóban Jézus,- mert érezte szavainak erejét. 
Percek teltek, és nem válaszolt, végül felemelte tekintetét, és látta a falon a hivatalos rendeletet. Azután összeszedte minden erejét, és így válaszolt Jézusnak: - Neked van igazad, de a Te ideálod csak egy eszménykép, amely elérhetetlen. Egyházunk egy harcos Egyház, és mi az egész emberiséget csak harccal és erővel tudjuk legyőzni. Sajnálom, de nem engedelmeskedek Neked. - Azután Jézus mondá: - Visszamegyek a nép közé, és újra felemelem hangom, és elmondom mindenkinek, hogy ti valójában nem is engem képviseltek. – Majd azt mondom: - Nem akarom, hogy embereket börtönözzenek be! – Én azt akarom, tudjátok meg, - hogy a szeretet az nem gyűlölet, hogy az élet az nem halál!
 Akkor a főinkvizítor felkelt, és azt mondta Neki: - Ha te ilyen dolgokat beszélsz a nép között, és harcolsz egyházunk ellen, akkor nekem kötelességem lesz, hogy Téged is elégesselek, mert veszélyes vagy.
Ezután csend állt be. – Jézus nem válaszolt, hanem könnyek gyűltek a szemeibe, majd eltűnt a főinkvizítor szemei elől. És a könnyekből óriási felhőszakadás, és lett, amely eloltotta a városokban égő összes tüzet, és könnyeiből még áradás is lett, amely ledöntötte a városokat, és az összes templomot. És ez az új áradás úgy folytatódott, mint az özönvíz a Bibliában. És amikor a vizek visszahúzódtak, egy új korszak kezdődött, a szeretet szavai, az örökélet szavai hallatszottak újra eredeti tisztaságukban, és világosságukban.

Ez a középkori legenda megéreztet velünk egy nagy tragédiát. Az ember örök tragédiáját, ami ugyanúgy megtörténik ma is, mint a régi időkben, hogy a szeretet igéi a gyűlölet szavaivá változnak, hogy az élet halállá válik, és Jézus eredeti, egyszerű, dinamikus ideáját elpusztítja a merev dogmatikus, és az ésszerűséget nélkülöző egyoldalú hit.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.