Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Magyar Küldetés

2011.11.13


 A Szent Korona Értékrend a Teremtő iránymutatása alapján felépülő, kikristályosult rendszer a Világmindenség Isten akarata szerinti működésére.

 
Küldetésem a Szent Korona Értékrend közvetítése, gyakorlattá tétele és őrzése.
 
Közvetítő feladatomat teljesítettem azzal, hogy a Teremtő iránymutatása alapján, a hagyományainkban lévő eszmei, szabályozási és az anyagi világ működésére vonatkozó értékeket szerves egységet alkotó rendszerré állítottam össze.
 
Utolsó nagy feladat annak a hálónak (mátrixnak) a lényegfeltárása volt, amely gyakorlattá teszi a Szent Korona két része, a föld és az ember elválaszthatatlan egységét. A háló eredendő mibenlétének felismerése tárta fel mindent kizáróan a most sírba ereszkedő Világtörténelmi Korszak bukásának okát: az anyag akarta uralni és alakítani a Lélek Fényét.
 
A Szent Korona Értékrend olyan gondolkodási mód mintát (paradigmát) határoz meg, amelyben a lélek, a szellem és az anyag összhangja a mindennapi életből épül fel, és a Lélek Fénye az ember érdekében uralja és formálja az anyagot (Magyar Biblia).
 
A Szent Korona Értékrend közvetítésének legfontosabb célterülete az egyetemes magyarság, de mindenkor tudatunkban kell, hogy legyen: a Szent Korona Értékrend Gondoskodó Magyarországa minta az emberiségnek az emberi életre(Németh László), vagyis feladata a Gondoskodó Európa és a Gondoskodó Világ megteremtése.
 
A Fénytelepülésekből felépülő – minden élő és élettelen teremtmény számára szabadságot adó szeretettel gondoskodó - Fényország ragyogása nem öncélú, hanem jelzőfényként vezeti a Világot a Teremtő akarata szerint működési rendre. 
 
A gyakorlattá válás folyamat, amelyben a közvetített gondolkodási mód mintát ismerő emberek saját településük lelki, szellemi és anyagi életét a Lélek Fényével kezdik el uralni és alakítani.
 
A kiművelt emberfők sokaságában rejlik a nemzet ereje. (Széchenyi)
A Fénytelepülések sokaságával elért világosságban rejlik a Fényország Küldetése.
A kiművelt emberfők az általuk birtokolt ismeretanyagot átengedik a Szent Korona Értékrend kristályosító szűrőjén, elfogadva annak értékrend meghatározását.
A kiművelt emberfők tudják, hogy kiscsaládjuk része az egyetemes magyarság és az emberiség nagycsaládjának, és érzik, hogy ha a nagycsalád beteg, akkor a kiscsalád sem lehet egészséges.
A kiművelt emberfők Teremtőtől kapott adottságaikkal nem befelé fordulva, öncélúan élnek, hanem felismerik Küldetésük helyét az egyetemes Küldetés-tengerben.
 
A Fényország sem önmagáé, hanem része az emberiség egésze által létrehozott országok szerves egységének.
 
A Szent Korona Értékrend őrzése már most jelentős feladat. Védeni kell az ezeregyszáz éves lélekrombolás és agymosás következményeitől. Ez nem egyszerű feladat. Ismerni kell a most végnapjait élő Világtörténelmi Korszak minden fortélyát ahhoz, hogy megelőzzük a visszarendeződét.
 
Kedves Magyar Testvérem!
 
A Szent Korona Értékrenddel az Istenszülő feladatának egy részét kaptuk mindannyian a Teremtő kegyelmeként. (Molnárfy Tibor) Mindannyiunk fejére tette a Szent Koronát, hogy ezen keresztül a Lélek Fénye közreműködésünkkel uralja és formálja az anyagot.
Megadta a Szent Korona Értékrenddel az iránymutatást, hogy ne tévedhessünk el. Nekünk csak e szerint kell élnünk.
 
Kell, hogy tudd: ezt a Küldetést Te is kaptad, akár tudsz róla, akár nem, akár akarod teljesíteni, akár nem!
 
__________________________________
 
A Szent Korona alázatos szolgájaként kaptad Te is Küldetésedet, akárcsak én.
 
Küldetésem eredménye nem az enyém, hanem a Tiéd is! Szeretettel kérlek, ismerd meg, hogy érezd és tudd, mire kötelez Küldetésed.
 
Ahhoz, hogy a megismerésnek ne legyen semmilyen elháríthatatlan akadálya, a Szent Korona Értékrend Akadémiája Első Fokozatát Közvetlen elérhetőségűvé teszem, egy-egy órás részekre tagolva az anyagot.
Kérlek, ne légy türelmetlen! Az alapok ismerete nélkül nem tudsz falud, városod Fénytelepüléssé válásának részesévé válni!
 
Holnap részletesen leírom lépésről lépésre, hogy hogyan változtathatják Fényországgá a kiművelt emberfők a Homályországot.
 
Kérlek, ha ezt a levelet nem közvetlenül tőlem kaptad, holnap este keresd meg a http://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademia.html honlapot.
 
Kelt Szegeden, 2011. Enyészet havának 11. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
Nyomtatható: http://szkszhu.szksz.com/111111.pdf


Könyörgés Magyarország Újjászületéséért

Bálint Sándor „Boldogasszony vendégségében” c. művéből összeállította Halász József

(Mondd és e szerint élj: A Magyar Vallással a magyar ember azt az értékrendet vallja, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként a Szent Koronával. Ennek az értékrendnek az alapjai: a Szent Korona területén lévő állam, Magyarország örökké szabad; a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez; a magyar földön, magyar föld alatt és magyar föld fölött lévő minden birtok gyökere a Szent Korona; minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja; a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni mindenkivel szemben, aki a Szent Korona értékrendjét veszélyezteti.)

Könyörgünk Hozzád Boldogasszony, Magyarok Nagyasszonya,
segíts minket Nemeztünk Újjászületéséhez. Asszonyunk, Hold Úrasszonya, Babba Maria, Fény-Krisztusunk Szent Anyja, imádkozzál érettünk, emberi gyarlósággal élő gyermekeidért, nemzetünkért, és azért, hogy a Magyar Újjászületéssel elvégezhessük Küldetésünket, az Istenszülő ránk ruházott feladatát, a Magyarok Istene akarata szerint.
Úgy legyen!

Minden kérés után mondjuk:

…. add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!

    1.   Magyarok Nagyasszonya,     a virágok szépségében élő reménység, tedd hígmagyarságunk helyére mélymagyarságunkat …
    2.   Magyarok Nagyasszonya,     virágok öröme, szüntesd meg azokat a falakat, amelyek elválasztják egymástól a magyar embereket … 
    3.   Magyarok Nagyasszonya,     akinek sírjánál magasabb a föld az égnél, tedd a Teremtő akaratát gyökereinket elhagyni csábító szabad akaratunk helyére …
 
 
 
 
    4.   Magyarok Nagyasszonya,     lelkek megnyugtatója, irányítsa mindig a Lélek a mi Szellemünket, ami testünkkel végrehajtatja a Nap Isten parancsát …
    5.   Magyarok Nagyasszonya,     jófüveivel gyógyító, gátold meg, hogy a Sátán lelki, szellemi és testi mérgeivel pusztítsa nemzetedet …
    6.   Magyarok Nagyasszonya,     világnak jövendő megvilágosítója, add mindannyiunknak az isteni Fény útmutatását …
    7.   Magyarok Nagyasszonya,     tengernek hajnali szép csillaga, vezess minket biztos kezű kormányosként a Krisztusi útra …
    8.   Magyarok Nagyasszonya,     Krisztusnak, az Igazság Napjának anyja, segíts, hogy követhessük Fény-Fiadat …
    9.   Magyarok Nagyasszonya,     Isten áldott szántóföldje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse fakad, tedd termővé a Magyar Újjászületésre lelkünket, szellemünket …
 
 
 
 
…. add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!
 
 10.   Magyarok Nagyasszonya,     akinek szívét és lelkét a fájdalom tőrje hétszer járta át, gyógyítsd be egymáson vágott sebeinket és őrizz meg bennünket a testvérharagtól …
 11.   Magyarok Nagyasszonya,     táltos fejedelmünk, Szent László védelmezője, tedd minden magyar ember pajzsává ősi Magyar Vallásunkat …
 12.   Magyarok Nagyasszonya,     hazánk örökös Fejedelemasszonya, tedd a magyarságot ismét a Szent Korona népévé …
 13.   Magyarok Nagyasszonya,     halottak megszabadítója, engedd hozzánk őseink szellemeit, hogy sugallataikkal segítsenek bennünket az igazságért és szabadságért folytatott küzdelmünkben
 14.   Magyarok Nagyasszonya,     magyarok oltalmazója, védd meg nemzetedet a betolakodó idegenszívűek ármányai ellen …
 15.   Magyarok Nagyasszonya,     a Szent Koronával minket az Isten-szülő munkájának részesévé emelő, tégy méltóvá, alkalmassá és alázatossá bennünket szent feladatunkhoz …
 16.   Magyarok Nagyasszonya,     a Hold Úrasszonya, Babba Maria, légy vigyázónk az Istenszülő kegyelméből végzett feladatunkban … 
 17.   Magyarok Nagyasszonya,     aki önmagunk üdvözülésére az Úristent dicsérni, szolgálni tanítasz, segíts bennünket, hogy méltóak legyünk Fény-Krisztus befogadására …
 18.   Magyarok Nagyasszonya,     szeplőtelen, életadó Boldoganya, védd meg magzatainkat a Sátán magyarságirtásától …
 19.   Magyarok Nagyasszonya,     asszonyi sors megdicsőítője, állítsd vissza a legszentebb emberi közösség, a család egységét, védd meg a Sátán szétzüllesztő ármányától …
 20.   Magyarok Nagyasszonya,     másokat szolgálva magát fölemésztő Szenteltgyertya Tűz szülője, engedd, hogy Fény-Fiad követőiként személyünket alárendeljük a Magyar Újjászületésnek …
 21.   Magyarok Nagyasszonya,     teljes Szentháromság eleven temploma, tedd bennünk a Lélek, a Szellem és a Test Szentháromságát szerves egységgé …
 22.   Magyarok Nagyasszonya,     Testfogadó Boldogasszony, adj a magyar anyáknak egészséges, Magyar Vallású gyermekeket, akik részesei lesznek az Újjászületett Magyarországnak …
 23.   Magyarok Nagyasszonya,     Életmag Kedd Asszonya, adj a magyar földnek egészséges, bő termést, szórd élet-virágaidat a MAGok közé, hogy mindörökké virágozzék az Újjászülető Magyarország …

Magyarok Nagyasszonya, Babba Maria, könyörögj Teremtőnkhöz, a Nap Istenhez nemzetedért, Magyarország Újjászületéséért!
Úgy legyen!


boldogasszony.jpg

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Tatabánya Piac tér 2 4/44

(Kónya Kálmán, 2012.02.19 16:16)

Örűlök hogy eljutott hozzám is ez az informácio és remélem hogy nagyon sok MAGYAR emberolvassa és halgatja még ezeket.

Re: Tatabánya Piac tér 2 4/44

(Halász József, 2012.02.19 19:07)

Kedves Kálmán!
Szeretettel kérlek, vedd fel a kapcsolatot a tatabányai Pataki házaspárral, Emőkével és Antival. Ők a Mészáros u. 4.-ben laknak. A danio.kft@upcmail.hu e-levél címen veheted fel velük a kapcsolatot.
26-én lesz a Gyakorlati Szer Budapesten. A meghívót itt nézheted meg: http://youtu.be/kH3HuoIi6Ig
Figyelmedbe ajánlom még az EU, IMF és NATo tagságunk megszüntetése érdekében indított népszavazás-kezdeményezésünket. Ennek sajtótájékoztatóját a http://youtu.be/_aiwwhI5ZAA cmen nézheted meg.
Az én e-levél címem: drhalaszjozsef45@gmail.com

Szeretettel, Halász József