Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr.Halász József: Téli napforduló

2011.12.21

 Kedves Barátom!

 
Az idei téli napforduló különös fontosságú. Utolsó lehetőségünk önmagunk és a Világ megmentésére, vagyis a Magyar Küldetés teljesítésére.
 
Azért kaptam a betegség kegyelmét, hogy suttogva tudjak beszélni, véletlenül sem felemelve hangomat. Suttogva mondjam el, hogy egymásra kell találnunk, hogy a szeretet, ami atyai eleink hagyományaihoz való hűséggel adja meg minden élő és élettelen Teremtménynek a szabadság feltételeit, élettérbe emelje legnagyobb értékeinket.
Suttogva kell elmondanom, hogy hagyományaink életadó, tiszta magjai közé konkoly került, aminek kigyomlálása feltétele annak, hogy megtaláljuk egymást, és a szeretettel erősíteni tudjuk egységünket.
 
Közöttetek vannak olyanok, akikkel eltávolodtunk egymástól.
Közöttetek vannak olyanok, akik eltávolodtak egymástól.
 
Szeretettel kérlek Benneteket, fogadjátok el szerető barátságomat.
Szeretettel kérlek Benneteket, fogadjátok el egymás szerető barátságát.
 
Szeretettel kérlek Benneteket, 21-én este öt órakor gyújtsátok meg a tüzet és legyen Szeretek része a Fényláncnak (http://fenylanc.uw.hu/2011/).
Megtiszteltek azzal, ha üzenetemet közzé adjátok a Szeren, azzal pedig a Szent Korona alázatos szolgái lesztek, ha teljes ismerettel végzitek lélek- szellem- és anyagmunkás tevékenységeteket,
 
És végül szeretettel kérlek Benneteket, hogy a két csatolt imával emlékezzetek arra, hogy
- Boldogasszony Anyánk oltalma az idők kezdetétől mindörökké erősít bennünket, ezt mutatja Bálint Sándor „Boldogasszony vendégségében” c, művéből összeállított könyörgés,
- az arámi nyelv (ar-am = anya népe, ar-ab = atya népe) Jézus anyanyelve, a magyarok ősi nyelve.
 
Szeretettel, Halász József


 
 
 
Könyörgés Magyarország Újjászületéséért
Bálint Sándor „Boldogasszony vendégségében” c. művéből összeállította Halász József
 
(Mondd és e szerint élj: A Magyar Vallással a magyar ember azt az értékrendet vallja, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként a Szent Koronával. Ennek az értékrendnek az alapjai: a Szent Korona területén lévő állam, Magyarország örökké szabad; a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez; a magyar földön, magyar föld alatt és magyar föld fölött lévő minden birtok gyökere a Szent Korona; minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja; a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni mindenkivel szemben, aki a Szent Korona értékrendjét veszélyezteti.)
 
 
Könyörgünk Hozzád Boldogasszony, Magyarok Nagyasszonya,
segíts minket Nemeztünk Újjászületéséhez. Asszonyunk, Hold Úrasszonya, Babba Maria, Fény-Krisztusunk Szent Anyja, imádkozzál érettünk, emberi gyarlósággal élő gyermekeidért, nemzetünkért, és azért, hogy a Magyar Újjászületéssel elvégezhessük Küldetésünket, az Istenszülő ránk ruházott feladatát, a Magyarok Istene akarata szerint.
Úgy legyen!
 
 
Minden kérés után mondjuk:
 
 
…. add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!
 
    1.   Magyarok Nagyasszonya,    a virágok szépségében élő reménység, tedd hígmagyarságunk helyére mélymagyarságunkat …
    2.   Magyarok Nagyasszonya,    virágok öröme, szüntesd meg azokat a falakat, amelyek elválasztják egymástól a magyar embereket … 
    3.   Magyarok Nagyasszonya,    akinek sírjánál magasabb a föld az égnél, tedd a Teremtő akaratát gyökereinket elhagyni csábító szabad akaratunk helyére …
 
    4.   Magyarok Nagyasszonya,    lelkek megnyugtatója, irányítsa mindig a Lélek a mi Szellemünket, ami testünkkel végrehajtatja a Nap Isten parancsát …
    5.   Magyarok Nagyasszonya,    jófüveivel gyógyító, gátold meg, hogy a Sátán lelki, szellemi és testi mérgeivel pusztítsa nemzetedet …
    6.   Magyarok Nagyasszonya,    világnak jövendő megvilágosítója, add mindannyiunknak az isteni Fény útmutatását …
    7.   Magyarok Nagyasszonya,    tengernek hajnali szép csillaga, vezess minket biztos kezű kormányosként a Krisztusi útra …
    8.   Magyarok Nagyasszonya,    Krisztusnak, az Igazság Napjának anyja, segíts, hogy követhessük Fény-Fiadat …
    9.   Magyarok Nagyasszonya,    Isten áldott szántóföldje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse fakad, tedd termővé a Magyar Újjászületésre lelkünket, szellemünket …
 
…. add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez!
 
  10.   Magyarok Nagyasszonya,    akinek szívét és lelkét a fájdalom tőrje hétszer járta át, gyógyítsd be egymáson vágott sebeinket és őrizz meg bennünket a testvérharagtól …
  11.   Magyarok Nagyasszonya,    táltos fejedelmünk, Szent László védelmezője, tedd minden magyar ember pajzsává ősi Magyar Vallásunkat …
  12.   Magyarok Nagyasszonya,    hazánk örökös Fejedelemasszonya, tedd a magyarságot ismét a Szent Korona népévé …
  13.   Magyarok Nagyasszonya,    halottak megszabadítója, engedd hozzánk őseink szellemeit, hogy sugallataikkal segítsenek bennünket az igazságért és szabadságért folytatott küzdelmünkben
  14.   Magyarok Nagyasszonya,    magyarok oltalmazója, védd meg nemzetedet a betolakodó idegenszívűek ármányai ellen …
  15.   Magyarok Nagyasszonya,    a Szent Koronával minket az Isten-szülő munkájának részesévé emelő, tégy méltóvá, alkalmassá és alázatossá bennünket szent feladatunkhoz …
  16.   Magyarok Nagyasszonya,    a Hold Úrasszonya, Babba Maria, légy vigyázónk az Istenszülő kegyelméből végzett feladatunkban … 
  17.   Magyarok Nagyasszonya,    aki önmagunk üdvözülésére az Úristent dicsérni, szolgálni tanítasz, segíts bennünket, hogy méltóak legyünk Fény-Krisztus befogadására …
  18.   Magyarok Nagyasszonya,    szeplőtelen, életadó Boldoganya, védd meg magzatainkat a Sátán magyarságirtásától …
  19.   Magyarok Nagyasszonya,    asszonyi sors megdicsőítője, állítsd vissza a legszentebb emberi közösség, a család egységét, védd meg a Sátán szétzüllesztő ármányától …
  20.   Magyarok Nagyasszonya,    másokat szolgálva magát fölemésztő Szenteltgyertya Tűz szülője, engedd, hogy Fény-Fiad követőiként személyünket alárendeljük a Magyar Újjászületésnek …
  21.   Magyarok Nagyasszonya,    teljes Szentháromság eleven temploma, tedd bennünk a Lélek, a Szellem és a Test Szentháromságát szerves egységgé …
  22.   Magyarok Nagyasszonya,    Testfogadó Boldogasszony, adj a magyar anyáknak egészséges, Magyar Vallású gyermekeket, akik részesei lesznek az Újjászületett Magyarországnak …
  23.   Magyarok Nagyasszonya,    Életmag Kedd Asszonya, adj a magyar földnek egészséges, bő termést, szórd élet-virágaidat a MAGok közé, hogy mindörökké virágozzék az Újjászülető Magyarország …
 
 
Magyarok Nagyasszonya, Babba Maria, könyörögj Teremtőnkhöz, a Nap Istenhez nemzetedért, Magyarország Újjászületéséért!
 
Úgy legyen!


ARÁMI MIATYÁNK

(az eredeti Miatyánk, ahogy azt Jézus Krisztus az anyanyelvén mondta)

Kozmosz Anyja - Atyja,                           Abún d basmája.
Te teremtettél mindet,
Ami a Fényben mozog.
Gyújtsd egy pontba fényedet                   Netkádás smák!
Mibennünk!
Teremtsd most meg                                   Téte melkútáh!
Egységed uralmát,
Hogy a Te Egy – Vágyad                         Névé cevianná ajkanná
A miénkkel cselekedjék,                           d basmájá af bárá!
Miképpen minden fényben,
aképpen minden alakban is!
Mindennap add meg nekünk,                   Havaán láma
Amire szükségünk van                              d szemkanán javmáná!
Kenyérben és szellemi látásban!
Oldd ki hibáink szálait,                             Vasbvohlán
Melyek kötve tartanak minket,                 havbuáin ajkáná
Amiként mi is eloldozzuk                         daf hnan sbvokán
azokat a kötelékeket,                                I haijabain
melyekkel másokat tartunk!
Egyesítjük a Mennyet és a Földet.            Velá tahlán
Teljesítjük igazi célunkat:                          lé ineszíná.
A hatalom és a tenni vágyás szeretetét,    Elá pacán min bisá.
Amely korról korra megújul.
Hittel és bizalommal megpecsételve         Metul dilakí malkúta
Egész lényünkkel megerősítjük mindezt. Uatesbétá I álám alnún.
Ámen                                                        Ameyu

Forrás: Hírlevél ifj. Csontos Vilmos