Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Napba öltözött Asszony üzenete

2012.09.15

 

 

petras-maria-babba-maria.jpg

Kicsiny Népem, fénylő Nemzetem, sok fájdalom és keserűség gyűlt össze a szívetekben.
A keserűség, a mindennapi gondok, a kilátástalanság megkeményíti szívetek.
Erdélyországban élő népek összefogásra sarkallják egymást, s nektek pedig többé-kevésbé széthúzás a részetek.
Nincs meg az alázat, mely egymás irányába vezet, és áttöri azokat a korlátokat, amelyeket az ego teremt. Kisebb-nagyobb csoportok összeszerveződnek, s van mit felmutatniuk, de ez vajmi kevés ahhoz, hogy az Ország életében gyökeres változás induljon el.
Mindenki a maga dolgával van elfoglalva, ami egyrészt nem baj, de így nem tudtok a Nemzet sorsában változást elindítani.
Az erdélyi magyarságnak és az itthoni magyaroknak össze kellene fogniuk.
Ott még tisztábban maradtak meg az értékek, tisztább képet látnak az Új Magyarországról.
Nem fertőzte meg őket oly szinten a hatalom és a pénz csillogása, mint az itthon élő embereket.
Tanítotok, gyógyítótok, SZER-eket tartotok, de sokan bizony a valós életben egy teljesen más, elferdült életet élnek, mint amit napi szinten prédikálnak.
Az életetekkel kell példát mutatnotok, azzal, hogy mennyire tudod megnyitni a szíved bajba jutott testvéred felé. Mennyire rendül meg a lelked, mikor tudod, hogy a másik miben él, nyomor gyötri testét lelkét, te pedig vagyonokat halmozol fel, és már jó dolgodban nem is tudod mi az amit felhalmozz, és birtokolj.
Mindez nem mehet így tovább, ezért akik emígy cselekszenek, tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, ha maguktól nem tesznek és nem segítenek, akkor a Kegyelem tesz igazságot életükben, és veszi el tőlük a jogtalanul felhalmozott javaikat.
Ettől még a másiknak nem lesz jobb, de életbe lép az Isteni Igazságszolgáltatás.
Egy korszak lezárul és egy Új Korszak jő.
Sokan átlényegülnek és nem maradnak a földi létben, mert lelkük nem bírja elviselni a gyors léptékű változást, és különböző helyzeteket teremtenek, hogy ne kelljen itt a földi létben megvívni mindennapi csatájukat.
Lelkük aztán a másvilágon tovább érlelődik, fejlődik, és egy újabb inkarnációs ciklusban már magasabb tudatossággal teszik a földi létben dolgukat.
Magyarok, most hozzátok szólok. Hozzátok kicsiny kis népem, kik a Kárpátok –bércein belül kirekesztettek vagytok a világból. Mert a világ árgus szemekkel figyeli mikor milyen hibát követtek el, és halmoztok fel hétszámra, csak hogy bebizonyítsa, a magyar mennyire nem talpraesett, sőt pénzsóvár és élvhajhász, mindent a magáénak akar és más országok jövőjével és múltjával egyaránt nem foglalkozik.
Ne hagyjátok, hogy bűntudatot keltsenek bennetek!
Ne hagyjátok, hogy bármily formában is irányítsanak bennetek!
Az ő szemszögükből azt akarják láttatni és elhitetni, hogy ti egy primitív Ország vagytok, akinek nincs joga a fejlődéshez, mert elmaradottak vagytok különböző dolgokban.
Ne üljetek fel az ilyen hatalmi játéknak, erősítsétek meg magatokat!
Újra és újra összefogásra sarkallak bennetek!
Az ősz az olyan szinten hoz változást sokak számára mit nem is reméltek. De hogy a változás gyökeresen megtörténjék, és láthatóvá váljék a magyarság életében, ahhoz kormányt kell váltanotok.
Ez a kormány aki most hatalmon van, megnyomorítja a magyar embert, éhezésbe taszítja, eladósítja, és elhiteti vele, hogy mindezt az Ország érdekében teszi.
Elhiteti, hogy az Ország érdekében és fejlődésében hoz meg olyan intézkedéseket, ami szerinte nagymérvű változást hoz, holott ha színpadok mögé nézzünk, akkor rájövünk, hogy mindez csak egy csapda, ami arra vezet, hogy az Ország még jobban eladósodjon, és más hatalmaknak a bábjává váljon.
Újra és újra kérdem magyar népem,- Meddig tűritek ezt?
Meddig mehet el az árulás, mikor lesz az, amikor kiálltok a jogaitokért, és visszaveszitek a saját kezetekbe a hatalmat. S onnantól fogva nem ”felsőbb vezetés” diktál és hoz meg határozatot, hanem NÉP lesz az, aki hatalomra jut.
Egy olyan irányú és mértékű változás kell, hogy beálljon az Ország életében, ami felszámolja az önkényuralmat, és lehetőséget ad a népnek, hogy Ő hozzon meg és iktasson be szankciókat. Hogy mindez megtörténjék, le kell fejteni a fátylat az emberek szeméről, hogy tisztán lássanak, és ezt azoknak az embereknek kell megvalósítani, akik a szellemi áramlat egy olyan fokán állnak, hogy képesek megtenni és magukra vállalni.
Szólítalak és egyben hívlak bennetek, hogy a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén gyűljetek össze, és tiszta szívvel és igaz szándékkal kapcsolódjatok össze.
Kinek szíve megrendül a Haza sorsa iránt, alkosson egységet, EGGYÉ váljon, és a változás irányába lépve, indítson el egy teljeskörű alkotmányozó Nemzetgyűlést.
Ti, akik egyet alkottok, mert a Haza sorsa, a Szíve a kezetekbe lett helyezve, most már nyíltan vállaljátok fel magatokat.
Mozduljanak a MAGOK, lépjenek előre, de a SZÍV tudatosságával tegyenek, és ne az indulat vezérelje tetteiket!
Szántszándékkal nem lehettek a másik kárára, ezért próbáljátok meg az egyezőséget.
Ha mindez nem történik meg, pedig békés jobbot nyújtatok, Isten védi Magyarországot.
Az Isteni Terv és Akarat egy megvalósulást hoz létre, amely sokak számára keserves lesz, mert saját hazugságaik által létrehozott létformába buknak bele.
Ne féljetek Magyarok, nem esik bántódásotok, csak merjetek lépni, merjetek tenni, az Isteni Oltalom óvja, vigyázza lépteiteket, a várakozásból mikor itt az idő kiléphettek.
A változás csendben és lopva jöjjön el, mert ha okosan tesztitek a dolgotokat, akkor színfalak mögött helyre áll az alku, és megtörténik egy olyan változás, amely a világ sorsában meghatározó szerepet hoz létre.
A Fény és a Szeretet öleljen át és kísérje lépteiteket.

Belső Hang útján legyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
 
Veszprém. 2012. szeptember 11.


Ne féljetek, bízzatok Istenben!
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.