Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ne féljetek, bízzatok Istenben!

2011.11.27


boldogasszony-i..jpg
Ne féljetek, bízzatok Istenben!


A Napbaöltözött Asszonyként szólok hozzátok.
Szívem megérinti szíveteket, és oly fényesség árad belétek, mely feloldja félelmeiteket.

A magyarok sorsa megpecsételődött.
Pecsétet helyeztünk rátok, mely a FÉNY pecsétje, a Velünk való egyezség révén jött létre. E pecsét biztosítja a védelmeteket és összetartozásunkat.
Kárpát-medencét egyre többen igyekeznek elfoglalni, és önös céljaik érdekében felhasználni. De eggyel nem számolnak ezek az erők, az ÉGI Hatalmakkal, akik védőn és óvón átölelnek bennetek, és a védelem fátylával beborítják a Magyar Nemzetet.
Isten nem engedi, hogy bántódásotok essék!
A FÖLD történetében jelentős változásokon mentetek keresztül.
Most újra elérkeztetek abba az állapotba, mikor egy szellemi irányt, útvonalat mutattok a körülöttetek élő népeknek, s ez nem a fegyverkezésből ered.
A TI oltalmazó pajzsotok az ÉGI ATYA, Aki, szentségként tekint le e népre.

Sokszor mutattatok már irányt más nemzeteknek.
Most újra eljött az idő, hogy a kiállás bátorságával előrelépjetek, és azt tegyétek amit a szívetek diktál.
Az a szellemi áramlat, ami már elindult Országotokban, visszafordíthatatlan.
Egy olyan utat mutat a körülöttetek élő népeknek, amely még teljesen új, ismeretlen, és egyben felfoghatatlan számukra.
S ez mind abból ered, hogy a szellemi útmutatás nem erősségük, inkább az anyag vonzásának engednek teret, és egy alacsonyabb valóságból közelítik meg a dolgokat, és látják meg az összefüggéseket.
Magyarok, kik az ÉN Gyermekeim vagytok,- higgyetek és bízzatok Isten védelmező erejében,- az EGYSÉGET, a szépet, a jót, a bőséget, az egészséges életet teremtsétek, s ezt tűzzétek ki célul, hisz a saját teremtésetek által fogjátok életre hívni azt az
ÚJ VILÁGOT, amely egy másik síkra helyez bennetek.
Istennek terve van veletek, és ez a Terv az ÚJ VILÁG létrehozása!
Ezért kérlek bennetek, ne engedjetek teret a félelemkeltésnek, a hamis illúzióknak,- nyissátok fel szemeteket, tudatotokat emeljétek még magasabbra, s szíveteket, lelketeket nyissátok meg a FÉNY felé, hogy életeteket Ő igazgassa.
Áldásom adom rátok, - ne féljetek, bízzatok Istenben!
Imáitokkal, fényetekkel TI is erősítsétek Országotok védelmét, hogy Istennel közreműködve valósítsátok meg az ÚJ VILÁG megteremtését!
Napbaöltözött Fényem reátok vetítem, védelmezőn körülölellek bennetek,- és kérlek, most figyeljetek:

- Volt egyszer egy kis Ország, egy nagy és hatalmas NÉP, akik az EGYBŐL eredeztette MAGát. Sólyom szárnyán érkezett a FÖLDRE, hogy példát mutasson más népeknek.
Mivel e NÉP túl fényes és szép volt a körülötte élőknek, ezért fényét el kellett, hogy homályosítsák, tudatát megfertőzzék, dicső múltját lealacsonyítsák, nemzetét sárba tiporják.
S mi volt a vétke?
Vétke nem volt, hisz az EGYSÉGBŐL, az EGYből eredeztette MAGát.
Bőséget és gazdagságot hozott a FÖLDRE, dicső ŐSÖKET, akik a kezdet kezdetén is ÚJ HAZÁT teremtettek, és bearanyozták a Nemzetet.
Mivel a fényre árnyék vetült, a nép elindult egy olyan úton, amelyben elvesztette tudatosságát, elvesztette az egységes létezését, amelyben önmaga értékeit felhasználva bőséges életet teremtett, s nem hívott magához más idegen kezű nemzetségek tagjait.
Midőn ez megtörtént, a magyar népre egyre inkább rávetült a felejtés fátyla, elvesztette öntudatát, és más népek csatlósaivá vált.
De egyszer csak eljött az idő, a NAP újra felragyogott és átvilágított a sötétség fátylán,- s a nép, aki régóta aludta álmát, újra eszméletére tért.
Sokan, egyre többen ébrednek fel ebből a mély álomból, s ébresztik azokat, akik még mindig alszanak.
A felragyogó NAP fényét már nem lehet elhomályosítani!
E NÉP tudatát, hitvallását már nem lehet aláásni, mert ÚJ IDŐK jönnek, és ezek az idők neki kedveznek!
Az EGYből jőve újra EGGYEK lesznek, EGGYÉ válnak a NAP ATYÁVAL, a HOLD sugarával, s azokkal a Csillagokkal, melyek dicső múltjukat elevenítik fel.
Drága Gyermekeim, Szívemnek kedvesei, - kérlek benneteket, tartsatok ki!
Hitetek által lépjetek túl a nehézségeken!
Higgyetek és bízzatok, tudjátok, hogy egy ÚJ VILÁG jő, melyben békességre, boldogságra leltek.
Erre gondoljatok mindennapjaitokban!
Erőt próbáló küzdelmeitekben az ÉGre tekintsetek, és kérjétek, hogy az ÉGI ATYA segítsen meg bennetek.
ÉG és FÖLD Angyalai veletek vannak,- csak szeressetek, szeressetek, egymás megsegítésére legyetek!
Aranysugaramat reátok vetítem, s megsegítem előrelépéseteket.
Az idő nemsokára itt lesz, amelyen Magamhoz ölelhetlek benneteket!
Áldás!

Belső HANG útján lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

Veszprém. 2011. Enyészet havának 26.ik napján.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.